Psalmii  


Capitolul 56
 • Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca „Porumbel din stejari depărtaţi”.
 • O cântare de laudă a lui David.
 • Făcută când l-au prins filistenii la Gat
 • 1 Ai milă* de mine, Dumnezeule, căci nişte oameni mă hărţuiesc! Toată ziua îmi fac război şi mă chinuiesc.
 • * Ps 5:1;
 • 2 Toată ziua mă hărţuiesc* potrivnicii mei; sunt mulţi şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi.
 • * Ps 57:3;
 • 3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
 • 4 Eu mă voi lăuda cu* Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu** mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă nişte oameni?
 • * Ps 56:10; Ps 56:11; ** Ps 118:6; Isa 31:3; Evr 13:6;
 • 5 Întruna ei îmi ating drepturile şi n-au decât gânduri rele faţă de mine.
 • 6 Uneltesc*, pândesc şi îmi urmăresc paşii, pentru că** vor să-mi ia viaţa.
 • * Ps 59:3; Ps 140:2; ** Ps 71:10;
 • 7 Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor: doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!
 • 8 Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău! Nu sunt ele* scrise în cartea Ta?
 • * Mal 3:16;
 • 9 Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig: ştiu că Dumnezeu este de* partea mea.
 • * Rom 8:31;
 • 10 Eu mă voi lăuda cu* Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.
 • * Ps 56:4;
 • 11 Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă nişte oameni?
 • 12 Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.
 • 13 Căci mi-ai izbăvit sufletul de la* moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina** celor vii.
 • * Ps 116:8; ** Iov 33:30;
  Psalmii, capitolul 56  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta