Psalmii  


Capitolul 59
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • „Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a trimis Saul să-i împresoare casa, ca să-l omoare
 • 1 Dumnezeule, scapă-mă* de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!
 • * Ps 18:48;
 • 2 Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!
 • 3 Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa; nişte oameni porniţi la* rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără** să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!
 • * Ps 56:6; ** 1 Sam 24:11;
 • 4 Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc: trezeşte-Te*, ieşi înaintea mea şi priveşte!
 • * Ps 35:23; Ps 44:23;
 • 5 Doamne, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul din aceşti vânzători nelegiuiţi! (Oprire)
 • 6 Se* întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
 • * Ps 59:14;
 • 7 Da, din gura lor ţâşneşte răul, pe buzele lor sunt săbii*, căci zic: „Cine** aude?”
 • * Ps 57:4; Prov 12:18; ** Ps 10:11; Ps 10:13; Ps 64:5; Ps 73:11; Ps 94:7;
 • 8 Dar Tu*, Doamne, râzi de ei, Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.
 • * 1 Sam 19:16; Ps 2:4;
 • 9 Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci* Dumnezeu este scăparea mea.
 • * Ps 59:17; Ps 62:2;
 • 10 Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese* înainte, Dumnezeu** mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.
 • * Ps 21:3; ** Ps 54:7; Ps 92:11; Ps 112:8;
 • 11 Nu-i ucide*, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, şi doboară-i, Doamne, Scutul nostru!
 • * Gen 4:12; Gen 4:15;
 • 12 Gura lor păcătuieşte la fiecare* vorbă care le iese de pe buze: să se prindă în însăşi mândria lor, căci nu spun decât blesteme şi minciuni!
 • * Prov 12:13; Prov 18:7;
 • 13 Nimiceşte-i* în mânia Ta, prăpădeşte-i ca să nu mai fie! Fă-i** să ştie că împărăţeşte Dumnezeu peste Iacov, până la marginile pământului! (Oprire)
 • * Ps 7:9; ** Ps 83:18;
 • 14 Se* întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
 • * Ps 59:6;
 • 15 Umblă* încoace şi încolo după hrană şi petrec noaptea nesătui.
 • * Iov 15:23; Ps 109:10;
 • 16 Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.
 • 17 O, Tăria* mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci** Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.
 • * Ps 18:1; ** Ps 59:9; Ps 59:10;
  Psalmii, capitolul 59