Psalmii  


Capitolul 61
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat pe instrumente cu coarde.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
 • 2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
 • 3 Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn* tare împotriva vrăjmaşului.
 • * Prov 18:10;
 • 4 * vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să** alerg la adăpostul aripilor Tale. (Oprire)
 • * Ps 27:4; ** Ps 17:8; Ps 57:1; Ps 91:4;
 • 5 Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele, Tu îmi dai moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.
 • 6 Tu adaugi* zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!
 • * Ps 21:4;
 • 7 În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea* şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!
 • * Ps 40:11; Prov 20:28;
 • 8 Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.
  Psalmii, capitolul 61  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta