Psalmii  


Capitolul 62
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • După Iedutun. Un psalm al lui David
 • 1 Da, numai în* Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
 • * Ps 33:20;
 • 2 Da*, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum** nu mă voi clătina.
 • * Ps 62:6; ** Ps 37:24;
 • 3 Până când vă veţi năpusti asupra unui om, până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca* pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?
 • * Isa 30:13;
 • 4 Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui: le place minciuna; cu* gura binecuvântează, dar cu inima blestemă. (Oprire)
 • * Ps 28:3;
 • 5 Da*, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea!
 • * Ps 62:1; Ps 62:2;
 • 6 Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
 • 7 Pe* Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.
 • * Ier 3:23;
 • 8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă* inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul** nostru. (Oprire)
 • * 1 Sam 1:15; Ps 42:4; Plang 2:19; ** Ps 18:2;
 • 9 Da, o* nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor! Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decât o suflare.
 • * Ps 39:5; Ps 39:11; Isa 40:15; Isa 40:17; Rom 3:4;
 • 10 Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire; când* cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!
 • * Iov 31:25; Ps 52:7; Luca 12:15; 1 Tim 6:17;
 • 11 O dată* a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că „puterea** este a lui Dumnezeu.”
 • * Iov 33:14; ** Apoc 19:1;
 • 12 A Ta, Doamne, este şi bunătatea*, căci Tu** răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.
 • * Ps 86:15; Ps 103:8; Dan 9:9; ** Iov 34:11; Prov 24:12; Ier 32:19; Ezec 7:27; Ezec 33:20; Mat 16:27; Rom 2:6; 1 Cor 3:8; 2 Cor 5:10; Efes 6:8; Col 3:25; 1 Pet 1:17; Apoc 22:12;
  Psalmii, capitolul 62