Psalmii  


Capitolul 65
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David. O cântare
 • 1 Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
 • 2 Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la* Tine.
 • * Isa 66:23;
 • 3 Mă copleşesc* nelegiuirile, dar Tu vei ierta** fărădelegile noastre.
 • * Ps 38:4; Ps 40:12; ** Ps 51:2; Ps 79:9; Isa 6:7; Evr 9:14; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 1:9;
 • 4 Ferice* de cel pe care-l alegi** Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
 • * Ps 33:12; Ps 84:4; ** Ps 4:3; Ps 36:8;
 • 5 În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea* tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
 • * Ps 22:27;
 • 6 El întăreşte munţii prin tăria Lui şi este* încins cu putere.
 • * Ps 93:1;
 • 7 El* potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva** popoarelor.
 • * Ps 89:9; Ps 107:29; Mat 8:26; ** Ps 16:10; Isa 17:12; Isa 17:13;
 • 8 Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
 • 9 Tu cercetezi* pământul şi-i dai** belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
 • * Deut 11:12; ** Ps 68:9; Ps 68:10; Ps 104:13; Ier 5:24; Ps 46:4;
 • 10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
 • 11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul.
 • 12 Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie.
 • 13 Păşunile se acoperă de oi şi văile* se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă.
 • * Isa 55:12;
  Psalmii, capitolul 65