Psalmii  


Capitolul 66
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • O cântare. Un psalm
 • 1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte* de bucurie, toţi locuitorii pământului!
 • * Ps 100:1;
 • 2 Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!
 • 3 Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate* sunt lucrările Tale! Din** pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
 • * Ps 65:5; ** Ps 18:44;
 • 4 Tot* pământul se închină înaintea Ta şi cântă** în cinstea Ta, cântă Numele Tău.” (Oprire)
 • * Ps 67:3; Ps 117:1; ** Ps 96:1; Ps 96:2;
 • 5 Veniţi* şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
 • * Ps 46:8;
 • 6 El a prefăcut* marea în pământ uscat şi râul** a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
 • * Exod 14:21; ** Ios 3:14; Ios 3:16;
 • 7 El stăpâneşte pe vecie prin puterea Lui. Ochii* Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)
 • * Ps 11:4;
 • 8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
 • 9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
 • 10 Căci Tu* ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut** prin cuptorul cu foc, ca argintul.
 • * Ps 17:3; Isa 48:10; ** Zah 13:9; 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7;
 • 11 Ne-ai adus* în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
 • * Plang 1:13;
 • 12 Ai lăsat* pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut** prin foc şi prin apă, dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
 • * Isa 51:23; ** Isa 43:2;
 • 13 De aceea, voi merge* în Casa Ta cu arderi-de-tot, îmi voi** împlini juruinţele făcute Ţie,
 • * Ps 100:4; Ps 116:14; Ps 116:17-19; ** Ecl 5:4;
 • 14 juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.
 • 15 Îţi voi aduce oi grase ca ardere-de-tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. (Oprire)
 • 16 Veniţi* de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!
 • * Ps 34:11;
 • 17 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
 • 18 Dacă* aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
 • * Iov 27:9; Prov 15:29; Prov 28:9; Isa 1:15; Ioan 9:31; Iac 4:3;
 • 19 Dar Dumnezeu m-a* ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
 • * Ps 116:1; Ps 116:2;
 • 20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!
  Psalmii, capitolul 66