Psalmii  


Capitolul 67
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat pe instrumente cu coarde.
 • Un psalm. O cântare
 • 1 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă* să lumineze peste noi Faţa Lui, (Oprire)
 • * Num 6:25; Ps 4:6; Ps 31:16; Ps 80:3; Ps 80:7; Ps 80:19; Ps 119:135;
 • 2 ca să se cunoască pe pământ calea* Ta şi printre toate neamurile mântuirea** Ta!
 • * Fapte 18:25; ** Luca 2:30; Luca 2:31; Tit 2:11;
 • 3 Te laudă* popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
 • * Ps 66:4;
 • 4 Se bucură neamurile şi se veselesc, căci Tu judeci popoarele* cu nepărtinire şi povăţuieşti neamurile pe pământ. (Oprire)
 • * Ps 96:10; Ps 96:13; Ps 98:9;
 • 5 Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
 • 6 Pământul* îşi dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,
 • * Lev 26:4; Ps 85:12; Ezec 34:27;
 • 7 Dumnezeu ne binecuvântează şi toate marginile pământului se* tem de El.
 • * Ps 22:27;
  Psalmii, capitolul 67  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta