Psalmii  


Capitolul 68
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David. O cântare
 • 1 Dumnezeu Se scoală*, vrăjmaşii Lui se risipesc şi potrivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui.
 • * Num 10:35; Isa 33:3;
 • 2 Cum* se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum** se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.
 • * Isa 9:18; Osea 13:3; ** Ps 57:5; Mica 1:4;
 • 3 Dar cei* neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu şi nu mai pot de veselie.
 • * Ps 32:11; Ps 58:10; Ps 64:10;
 • 4 Cântaţi* lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin câmpii! Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!
 • * Ps 66:4; ** Deut 33:26; Ps 68:33; Exod 6:3;
 • 5 El este Tatăl* orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.
 • * Ps 10:14; Ps 10:18; Ps 146:9;
 • 6 Dumnezeu* dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte** pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.
 • * 1 Sam 2:5; Ps 113:9; ** Ps 107:10; Ps 107:14; Ps 146:7; Fapte 12:6; Ps 107:34; Ps 107:40;
 • 7 Dumnezeule, când* ai ieşit Tu în fruntea poporului şi când mergeai în pustie, (Oprire)
 • * Exod 13:21; Jud 4:14; Hab 3:13;
 • 8 s-a cutremurat* pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
 • * Exod 19:16; Exod 19:18; Jud 5:4; Isa 64:1; Isa 64:3;
 • 9 Ai dat o* ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, şi ai întărit moştenirea Ta, sleită de puteri.
 • * Deut 11:11; Deut 11:12; Ezec 34:26;
 • 10 Poporul Tău şi-a aşezat locuinţa în ţara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătiseşi pentru cei nenorociţi*.
 • * Deut 26:5; Deut 26:9; Ps 74:19;
 • 11 Un cuvânt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire:
 • 12 împăraţii* oştirilor fug, fug, şi cea care rămâne acasă împarte prada.
 • * Num 31:8; Num 31:9; Num 31:54; Ios 10:16; Ios 12:8;
 • 13 Pe când* voi vă odihniţi în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite** de argint şi penele lui sunt de un galben auriu.
 • * Ps 81:6; ** Ps 105:37;
 • 14 Când* a împrăştiat Cel Atotputernic pe împăraţi în ţară, parcă ningea în Ţalmon.
 • * Num 21:3; Ios 10:10; Ios 12:1;
 • 15 Munţii lui Dumnezeu, munţii Basanului, munţi cu multe piscuri, munţii Basanului,
 • 16 pentru ce*, munţi cu multe piscuri, purtaţi pizmă pe** muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaş împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el în veci.
 • * Ps 114:4; Ps 114:6; ** Deut 12:5; Deut 12:11; 1 Imp 9:3; Ps 87:1; Ps 87:2; Ps 132:13; Ps 132:14;
 • 17 Carele* Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locaşul Său cel Sfânt.
 • * Deut 33:2; 2 Imp 6:16; 2 Imp 6:17; Dan 7:10; Evr 12:22; Apoc 9:16;
 • 18 Te-ai suit* pe înălţime, ai** luat prinşi de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiţi†† vor locui şi ei*† lângă Domnul Dumnezeu.
 • * Fapte 1:9; Efes 4:8; ** Jud 5:12; Fapte 2:4; Fapte 2:33; †† 1 Tim 1:13; *† Ps 78:60;
 • 19 Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră! (Oprire)
 • 20 Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor şi Domnul* Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.
 • * Deut 32:29; Prov 4:23; Apoc 1:18; Apoc 20:1;
 • 21 Da, Dumnezeu* va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul** capului celor ce trăiesc în păcat.
 • * Ps 110:6; Hab 3:13; ** Ps 55:23;
 • 22 Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi* din Basan, îi voi aduce înapoi din** fundul mării,
 • * Num 21:33; ** Exod 14:22;
 • 23 ca* să-ţi cufunzi piciorul în sânge şi** limba câinilor tăi să-şi capete partea din vrăjmaşii tăi.”
 • * Ps 58:10; ** 1 Imp 21:19;
 • 24 Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locaşul cel Sfânt.
 • 25 În frunte merg cântăreţii*, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane.
 • * 1 Cron 13:8; 1 Cron 15:16; Ps 47:5;
 • 26 Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări, binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi* din Israel!
 • * Deut 33:28; Isa 48:1;
 • 27 Iată tânărul* Beniamin, care stăpâneşte peste ei, căpeteniile lui Iuda şi ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.
 • * 1 Sam 9:21;
 • 28 Dumnezeul tău te-a făcut* puternic. Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.
 • * Ps 42:8;
 • 29 Împăraţii* Îţi vor aduce daruri la Ierusalim.
 • * 1 Imp 10:10; 1 Imp 10:24; 1 Imp 10:25; 2 Cron 32:23; Ps 72:10; Ps 76:11; Isa 60:16; Isa 60:17;
 • 30 Înspăimântă fiara din trestii, ceata* taurilor, cu viţeii popoarelor; calcă în picioare pe cei ce îşi pun** plăcerea în argint! Risipeşte popoarele cărora le place să se bată!
 • * Ps 22:12; ** 2 Sam 8:2; 2 Sam 8:6;
 • 31 Cei* mari vin din Egipt: Etiopia** aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu.
 • * Isa 19:19; Isa 19:21; ** Ps 72:9; Isa 45:14; Tef 3:10; Fapte 8:27; Ps 44:20;
 • 32 Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţiile pământului, şi lăudaţi pe Domnul! (Oprire)
 • 33 Cântaţi Celui ce* călăreşte pe cerurile cerurilor veşnice! Iată că** se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!
 • * Ps 18:10; Ps 104:3; Ps 68:4; ** Ps 29:3;
 • 34 Daţi* slavă lui Dumnezeu, a cărui măreţie este peste Israel şi a cărui putere este în ceruri!
 • * Ps 29:1;
 • 35 Ce înfricoşat* eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!
 • * Ps 45:4; Ps 65:5; Ps 66:5; Ps 76:12;
  Psalmii, capitolul 68