Psalmii  


Capitolul 69
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat ca şi „Crinii”. Un psalm al lui David
 • 1 Scapă-mă, Dumnezeule, căci* îmi ameninţă apele viaţa.
 • * Ps 69:2; Ps 69:14; Ps 69:15; Iona 2:5;
 • 2 Mă afund* în noroi şi nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie şi dau apele peste mine.
 • * Ps 40:2;
 • 3 Nu mai pot* strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc** ochii privind spre Dumnezeul meu.
 • * Ps 6:6; ** Ps 119:82; Ps 119:123; Isa 38:14;
 • 4 Cei ce mă urăsc* fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n-am furat.
 • * Ps 35:19; Ioan 15:25;
 • 5 Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea şi greşelile mele nu-Ţi sunt ascunse.
 • 6 Să nu rămână de ruşine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oştirilor! Să nu roşească de ruşine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!
 • 7 Căci pentru Tine port eu ocara şi îmi acoperă faţa ruşinea.
 • 8 Am ajuns* un străin pentru fraţii mei şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.
 • * Ps 31:11; Isa 53:3; Ioan 1:11; Ioan 7:5;
 • 9 Căci* râvna Casei Tale mă mănâncă şi** ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.
 • * Ps 119:139; Ioan 2:17; ** Ps 89:50; Ps 89:51; Rom 15:3;
 • 10 Plâng şi* postesc, şi ei mă ocărăsc.
 • * Ps 35:13; Ps 35:14;
 • 11 Mă îmbrac cu sac, şi* ei mă batjocoresc.
 • * 1 Imp 9:7; Ier 24:9;
 • 12 Cei ce stau la poartă vorbesc de mine şi* cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.
 • * Iov 30:9; Ps 35:15; Ps 35:16;
 • 13 Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la* vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău!
 • * Isa 49:8; Isa 55:6; 2 Cor 6:2;
 • 14 Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund! Să* fiu izbăvit de vrăjmaşii mei şi din prăpastie**!
 • * Ps 144:7; ** Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 69:15;
 • 15 Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul şi să nu se închidă* groapa peste mine!
 • * Num 16:33;
 • 16 Ascultă-mă, Doamne, căci* bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi** privirile spre mine
 • * Ps 63:6; ** Ps 25:16; Ps 86:16;
 • 17 şi nu-Ţi ascunde* faţa de robul Tău! Căci sunt în necaz: grăbeşte de m-ascultă!
 • * Ps 27:9; Ps 102:2;
 • 18 Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina vrăjmaşilor mei!
 • 19 Tu ştii ce ocară*, ce ruşine şi batjocură mi se face; toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.
 • * Ps 22:6; Ps 22:7; Isa 53:3; Evr 12:2;
 • 20 Ocara îmi rupe inima şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă* de mine, dar degeaba; aştept mângâietori**, şi nu găsesc niciunul.
 • * Ps 142:4; Isa 63:5; ** Iov 16:2;
 • 21 Ei îmi pun fiere în mâncare şi, când* mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
 • * Mat 27:34; Mat 27:48; Marc 15:23; Ioan 19:29;
 • 22 Să li se prefacă masa într-o cursă* şi liniştea într-un laţ!
 • * Rom 11:9; Rom 11:10;
 • 23 Să li se întunece* ochii şi să nu mai vadă, şi clatină-le mereu coapsele!
 • * Isa 6:9; Isa 6:10; Ioan 12:39; Ioan 12:40;
 • 24 Varsă-Ţi* mânia peste ei şi să-i atingă urgia Ta aprinsă!
 • * 1 Tes 2:16;
 • 25 Pustie* să le rămână locuinţa şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
 • * Mat 23:38; Fapte 1:20;
 • 26 Căci ei* prigonesc pe** cel lovit de Tine, povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.
 • * 2 Cron 28:9; Zah 1:15; ** Isa 53:4;
 • 27 Adaugă* alte nelegiuiri la nelegiuirile lor şi** să n-aibă parte de îndurarea Ta!
 • * Rom 1:28; ** Isa 26:10; Rom 9:31;
 • 28 Să fie şterşi* din cartea vieţii şi** să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!
 • * Exod 32:32; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; ** Ezec 13:9; Luca 10:20; Evr 12:23;
 • 29 Eu sunt nenorocit şi sufăr: Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!
 • 30 Atunci voi lăuda* Numele lui Dumnezeu prin cântări şi prin laude Îl voi preamări.
 • * Ps 28:7;
 • 31 Lucrul acesta este mai* plăcut Domnului decât un viţel cu coarne şi copite!
 • * Ps 50:13; Ps 50:14; Ps 50:23;
 • 32 Nenorociţii* văd lucrul acesta şi se bucură; voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă** să vă fie inima!
 • * Ps 34:2; ** Ps 22:26;
 • 33 Căci Domnul ascultă pe cei săraci şi nu nesocoteşte pe prinşii* Lui de război.
 • * Efes 3:1;
 • 34 Să-L laude* cerurile şi pământul, mările şi** tot ce mişună în ele!
 • * Ps 96:11; Ps 148:1; Isa 44:23; Isa 49:13; ** Isa 55:12;
 • 35 Căci* Dumnezeu va mântui Sionul şi va zidi cetăţile lui Iuda; ele vor fi locuite şi luate în stăpânire;
 • * Ps 51:18; Isa 44:26;
 • 36 sămânţa* robilor Lui le va moşteni, şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.
 • * Ps 102:28;
  Psalmii, capitolul 69