Psalmii  


Capitolul 71
 • 1 În Tine*, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
 • * Ps 25:2; Ps 25:3; Ps 31:1;
 • 2 Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă*! Pleacă-Ţi** urechea spre mine şi ajută-mi.
 • * Ps 31:1; ** Ps 17:6;
 • 3 Fii* o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât** să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
 • * Ps 31:2; Ps 31:3; ** Ps 44:4;
 • 4 Izbăveşte-mă*, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
 • * Ps 140:1; Ps 140:4;
 • 5 Căci Tu eşti nădejdea* mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
 • * Ier 17:7; Ier 17:17;
 • 6 Pe* Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.
 • * Ps 22:9; Ps 22:10; Isa 46:3;
 • 7 Pentru* mulţi, am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
 • * Isa 8:18; Zah 3:8; 1 Cor 4:9;
 • 8 Să mi se umple gura* de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
 • * Ps 35:28;
 • 9 Nu* mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
 • * Ps 71:18;
 • 10 Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine şi cei ce-mi pândesc viaţa se* sfătuiesc între ei
 • * 2 Sam 17:1; Mat 27:1;
 • 11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
 • 12 Dumnezeule*, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă** în ajutorul meu!
 • * Ps 22:11; Ps 22:19; Ps 35:22; Ps 38:21; Ps 38:22; ** Ps 70:1;
 • 13 Să rămână de ruşine* şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei ce-mi caută pierzarea!
 • * Ps 71:24; Ps 35:4; Ps 35:26; Ps 40:14; Ps 70:2;
 • 14 Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.
 • 15 Gura* mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu le** cunosc marginile.
 • * Ps 71:8; Ps 71:24; Ps 35:28; ** Ps 40:5; Ps 139:17; Ps 139:18;
 • 16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta!
 • 17 Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
 • 18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar* la bătrâneţea căruntă, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
 • * Ps 71:9;
 • 19 Dreptatea* Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule**, cine este ca Tine?
 • * Ps 57:10; ** Ps 35:10; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 89:8;
 • 20 Ne-ai făcut* să trecem prin multe necazuri şi nenorociri, dar ne vei da iarăşi viaţa**, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
 • * Ps 60:3; ** Osea 6:1; Osea 6:2;
 • 21 Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!
 • 22 Şi Te voi lăuda în sunet de* alăută, Îţi voi cânta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul** lui Israel!
 • * Ps 92:1-3; Ps 150:3; ** 2 Imp 19:22; Isa 60:9;
 • 23 Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul* pe care mi l-ai izbăvit;
 • * Ps 103:4;
 • 24 şi limba* mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci** cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.
 • * Ps 71:8; Ps 71:15; ** Ps 71:13;
  Psalmii, capitolul 71