Psalmii  


Capitolul 72
 • Un psalm al lui Solomon
 • 1 Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
 • 2 Şi el va* judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
 • * Isa 11:2-4; Isa 32:1;
 • 3 Munţii* vor aduce pace poporului şi dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
 • * Ps 85:10; Isa 32:17; Isa 52:7;
 • 4 El va* face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
 • * Isa 11:4;
 • 5 Aşa că se vor teme de Tine cât* va fi soarele şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
 • * Ps 72:7; Ps 72:17; Ps 89:36; Ps 89:37;
 • 6 va* fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia.
 • * 2 Sam 23:4; Osea 6:3;
 • 7 În zilele lui va înflori cel neprihănit şi* va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
 • * Isa 2:4; Dan 2:44; Luca 1:33;
 • 8 El va stăpâni* de la o mare la alta şi de la râu până la marginile pământului.
 • * Exod 23:31; 1 Imp 4:21; 1 Imp 4:24; Ps 2:8; Ps 80:11; Ps 89:25; Zah 9:10;
 • 9 Locuitorii* pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui şi** vrăjmaşii vor linge ţărâna.
 • * Ps 74:14; ** Isa 49:23; Mica 7:17;
 • 10 Împăraţii* Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
 • * 2 Cron 9:21; Ps 45:12; Ps 68:29; Isa 49:7; Isa 60:6; Isa 60:9;
 • 11 Da, toţi împăraţii se vor închina* înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
 • * Isa 49:22; Isa 49:23;
 • 12 Căci el va* izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
 • * Iov 29:12;
 • 13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;
 • 14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump* înaintea lui.
 • * Ps 116:15;
 • 15 Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
 • 16 Va fi belşug de grâu în ţară până în vârful munţilor şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii* vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
 • * 1 Imp 4:20;
 • 17 Numele* lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se** vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
 • * Ps 89:36; ** Gen 12:3; Gen 22:18; Ier 4:2; Luca 1:48;
 • 18 Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care** face minuni!
 • * 1 Cron 29:10; Ps 41:13; Ps 106:48; ** Exod 15:11; Ps 77:14; Ps 136:4;
 • 19 Binecuvântat* să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să** se umple de slava Lui! Amin! Amin!
 • * Neem 9:5; ** Num 14:21; Zah 14:9;
 • 20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.
  Psalmii, capitolul 72