Psalmii  


Capitolul 73
 • CARTEA A TREIA
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată!
 • 2 Totuşi era să mi se îndoaie piciorul şi erau să-mi alunece paşii!
 • 3 Căci* mă uitam cu jind la cei nesocotiţi când vedeam fericirea celor răi.
 • * Iov 21:7; Ps 37:1; Ier 12:1;
 • 4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte şi trupul le este încărcat de grăsime.
 • 5 N-au* parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
 • * Iov 21:9;
 • 6 De aceea mândria le slujeşte ca salbă şi asuprirea este haina care-i* înveleşte.
 • * Ps 109:18;
 • 7 Li se bulbucă ochii* de grăsime şi au mai mult decât le-ar dori inima.
 • * Iov 15:27; Ps 17:10; Ps 119:70; Ier 5:28;
 • 8 Râd* şi vorbesc** cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
 • * Ps 53:1; ** Osea 7:16; 2 Pet 2:18; Iuda 1:16;
 • 9 îşi înalţă gura* până la ceruri şi limba le cutreieră pământul.
 • * Apoc 13:6;
 • 10 De aceea aleargă lumea la ei, înghite* apă din plin
 • * Ps 75:8;
 • 11 şi zice: „Ce* ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
 • * Iov 22:13; Ps 10:11; Ps 94:7;
 • 12 Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi* şi îşi măresc bogăţiile.
 • * Ps 73:3;
 • 13 Degeaba* dar mi-am curăţit eu inima şi mi-am** spălat mâinile în nevinovăţie,
 • * Iov 21:15; Iov 34:9; Iov 35:3; Mal 3:14; ** Ps 26:6;
 • 14 căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
 • 15 Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
 • 16 M-am* gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
 • * Ecl 8:17;
 • 17 până ce am* intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta** de la urmă a celor răi.
 • * Ps 77:13; ** Ps 37:38;
 • 18 Da, Tu-i pui* în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
 • * Ps 35:1;
 • 19 Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
 • 20 Ca* un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la** deşteptarea Ta!
 • * Iov 20:8; Ps 90:5; Ps 90:6; Isa 29:7; Isa 29:8; ** Ps 78:65;
 • 21 Când mi se* amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
 • * Ps 73:3;
 • 22 eram prost* şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
 • * Ps 92:6; Prov 30:2;
 • 23 Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
 • 24 mă vei călăuzi* cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
 • * Ps 32:8; Isa 58:8;
 • 25 Pe* cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
 • * Fil 3:8;
 • 26 Carnea* şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea** mea de moştenire.
 • * Ps 84:2; Ps 119:81; ** Ps 16:5; Ps 119:57;
 • 27 Căci iată că cei ce* se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi**.
 • * Ps 119:155; ** Exod 34:15; Num 15:39; Iac 4:4;
 • 28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii* de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc** toate lucrările Tale.
 • * Evr 10:22; ** Ps 107:22; Ps 118:17;
  Psalmii, capitolul 73  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta