Psalmii  


Capitolul 74
 • O cântare a lui Asaf
 • 1 Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi* pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii** pe turma păşunii Tale?
 • * Ps 44:9; Ps 44:23; Ps 60:1; Ps 60:10; Ps 77:7; Ier 31:37; Ier 33:24; ** Deut 29:20; Ps 95:7; Ps 100:3;
 • 2 Adu-Ţi aminte de poporul Tău pe* care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie** a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
 • * Exod 15:16; Deut 9:29; ** Deut 32:9; Ier 10:16;
 • 3 îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în Locaşul Tău cel Sfânt.
 • 4 Potrivnicii Tăi au mugit* în mijlocul Templului Tău; şi-au pus** semnele lor drept semne.
 • * Plang 2:7; ** Dan 6:27;
 • 5 Parcă erau nişte oameni care ridică toporul într-o pădure deasă:
 • 6 în curând, au sfărâmat toate podoabele* săpate, cu lovituri de securi şi ciocane.
 • * 1 Imp 6:18; 1 Imp 6:29; 1 Imp 6:32; 1 Imp 6:35;
 • 7 Au pus foc* Sfântului Tău Locaş; au dărâmat şi au pângărit** locuinţa Numelui Tău.
 • * 2 Imp 25:9; ** Ps 89:39;
 • 8 Ei ziceau* în inima lor: „Să-i prăpădim pe toţi!” Au ars toate locurile sfinte din ţară.
 • * Ps 83:4;
 • 9 Semnele noastre nu le mai vedem; nu* mai este niciun proroc şi nu mai este nimeni printre noi care să ştie până când…
 • * 1 Sam 3:1; Amos 8:11;
 • 10 Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
 • 11 Pentru ce* Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
 • * Plang 2:3;
 • 12 Totuşi Dumnezeu* este Împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
 • * Ps 44:4;
 • 13 Tu ai despărţit* marea cu puterea Ta, ai sfărâmat** capetele balaurilor din ape;
 • * Exod 14:21; ** Isa 51:9; Isa 51:10; Ezec 29:3; Ezec 32:3;
 • 14 ai zdrobit capul leviatanului1, l-ai dat să-l* mănânce fiarele** din pustie.
 • * Num 14:9; ** Ps 72:9;
 • 15 Ai făcut să ţâşnească* izvoare în pâraie, ai uscat** râuri care nu seacă.
 • * Exod 17:5; Exod 17:6; Num 20:11; Ps 105:41; Isa 48:21; ** Ios 3:13;
 • 16 A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu* ai aşezat lumina şi soarele.
 • * Gen 1:14;
 • 17 Tu ai statornicit* toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara** şi iarna.
 • * Fapte 17:26; ** Gen 8:22;
 • 18 Adu-Ţi* aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte şi un** popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
 • * Ps 74:22; Apoc 16:19; ** Ps 39:8;
 • 19 Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei* Tale şi nu uita** pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
 • * Cant 2:14; ** Ps 68:10;
 • 20 Ai* în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
 • * Gen 17:7; Gen 17:8; Lev 26:44; Lev 26:45; Ps 106:45; Ier 33:21;
 • 21 Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău!
 • 22 Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina! Adu-Ţi* aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!
 • * Ps 74:18; Ps 89:51;
 • 23 Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi, zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!
 • 1. Sau: crocodilului.
  Psalmii, capitolul 74