Psalmii  


Capitolul 75
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • „Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare
 • 1 Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
 • 2 „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.
 • 3 Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)
 • 4 Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!” şi celor răi: „Nu* ridicaţi capul sus!”
 • * Zah 1:21;
 • 5 Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
 • 6 Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălţarea.
 • 7 Ci Dumnezeu* este Cel ce judecă: El** coboară pe unul şi înalţă pe altul.
 • * Ps 50:6; Ps 58:11; ** 1 Sam 2:7; Dan 2:21;
 • 8 În mâna Domnului este un* potir în care fierbe un vin plin de** amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
 • * Iov 21:20; Ps 60:3; Ier 25:15; Apoc 14:10; Apoc 16:19; ** Prov 23:30; Ps 73:10;
 • 9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri, voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov
 • 10 şi voi doborî toate* puterile celor răi: puterile** celui neprihănit însă se vor înălţa.
 • * Ps 101:8; Ier 48:25; ** Ps 89:17; Ps 148:14;
  Psalmii, capitolul 75