Psalmii  


Capitolul 77
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • După Iedutun. Un psalm al lui Asaf
 • 1 Strig* cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
 • * Ps 3:4;
 • 2 În* ziua necazului meu, caut** pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
 • * Ps 50:15; ** Isa 26:9; Isa 26:16;
 • 3 Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul*. (Oprire)
 • * Ps 142:3; Ps 143:4;
 • 4 Tu îmi ţii pleoapele deschise şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.
 • 5 Mă gândesc* la zilele de demult, la anii de odinioară.
 • * Deut 32:7; Ps 143:5; Isa 51:9; Ps 42:8;
 • 6 Mă gândesc la cântările* mele noaptea, cuget** adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
 • * Ps 42:8; ** Ps 4:4;
 • 7 „Va lepăda* Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai** fi El binevoitor?
 • * Ps 74:1; ** Ps 85:1;
 • 8 S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa* Lui pentru totdeauna?
 • * Rom 9:6;
 • 9 A uitat* Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” (Oprire)
 • * Isa 49:15;
 • 10 Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr* este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi.”
 • * Ps 31:22;
 • 11 Dar tot voi lăuda* lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
 • * Ps 143:5;
 • 12 da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
 • 13 Dumnezeule, căile* Tale sunt sfinte! Care** dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
 • * Ps 73:17; ** Exod 15:11;
 • 14 Tu eşti Dumnezeul care face minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
 • 15 Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit* pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. (Oprire)
 • * Exod 6:6; Deut 9:29;
 • 16 Când Te-au văzut* apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat şi adâncurile s-au mişcat.
 • * Exod 14:21; Ios 3:15; Ios 3:16; Ps 14:3; Hab 3:8;
 • 17 Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi* săgeţile Tale au zburat în toate părţile.
 • * 2 Sam 22:15; Hab 3:11;
 • 18 Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele* au luminat lumea: pământul s-a mişcat şi s-a** cutremurat.
 • * Ps 97:4; ** 2 Sam 22:8;
 • 19 Ţi-ai croit un drum prin* mare, o cărare prin apele cele mari, şi** nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
 • * Hab 3:15; ** Exod 14:28;
 • 20 Ai povăţuit* pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi Aaron.
 • * Exod 13:21; Exod 14:19; Ps 78:52; Ps 80:1; Isa 63:11; Isa 63:12; Osea 12:13;
  Psalmii, capitolul 77