Psalmii  


Capitolul 79
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea* Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt** şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
 • * Exod 15:17; Ps 74:2; ** Ps 74:7; 2 Imp 24:9; 2 Imp 24:10; 2 Cron 36:19; Mica 3:12;
 • 2 Trupurile* neînsufleţite ale robilor Tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului, şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o s-o mănânce fiarele pământului.
 • * Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 3 Ca apa le-au vărsat sângele, de jur împrejurul Ierusalimului, şi* n-a fost nimeni să-i îngroape.
 • * Ps 141:7; Ier 14:16; Ier 16:4; Apoc 11:9;
 • 4 Am ajuns de* ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
 • * Ps 44:13; Ps 80:6;
 • 5 Până* când, Doamne, Te vei mânia fără încetare şi va** arde mânia Ta ca focul?
 • * Ps 74:1; Ps 74:9; Ps 74:10; Ps 85:5; Ps 89:46; ** Tef 1:18; Tef 3:8;
 • 6 Varsă-Ţi* mânia peste neamurile care nu** Te cunosc şi peste împărăţiile care nu cheamă Numele Tău!
 • * Ier 10:25; Apoc 16:1; ** Isa 45:4; Isa 45:5; 2 Tes 1:8; Ps 53:4;
 • 7 Căci au mâncat pe Iacov şi i-au pustiit locuinţa.
 • 8 Nu-Ţi* mai aduce aminte de nelegiuirile strămoşilor noştri, ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale, căci suntem nenorociţi** de tot!
 • * Isa 64:9; ** Deut 28:43; Ps 142:6;
 • 9 Ajută-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele** Tău!
 • * 2 Cron 14:11; ** Ier 14:7; Ier 14:21;
 • 10 Pentru ce* să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?” Să se ştie înaintea ochilor noştri, printre neamuri, că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!
 • * Ps 42:10; Ps 115:2;
 • 11 Să ajungă* până la Tine gemetele prinşilor de război! Scapă, prin braţul Tău cel puternic, pe cei ce pier!
 • * Ps 102:20;
 • 12 Întoarce vecinilor noştri de* şapte ori în sânul lor batjocurile** care Ţi le-au aruncat ei Ţie, Doamne!
 • * Gen 4:15; Isa 65:6; Isa 65:7; Ier 32:18; Luca 6:38; ** Ps 74:18; Ps 74:22;
 • 13 Şi* noi, poporul Tău, turma păşunii Tale, Te vom lăuda în veci şi vom** vesti din neam în neam laudele Tale.
 • * Ps 74:1; Ps 95:7; Ps 100:3; ** Isa 43:21;
  Psalmii, capitolul 79