Psalmii  


Capitolul 80
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat ca şi „Crinii mărturiei”.
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca* pe o turmă! Arată-Te** în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!
 • * Ps 77:20; ** Exod 25:20; Exod 25:22; 1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2; Ps 99:1; Deut 33:2; Ps 50:2; Ps 94:1;
 • 2 Trezeşte-Ţi puterea, înaintea* lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!
 • * Num 2:18-23;
 • 3 Ridică-ne*, Dumnezeule, fă** să strălucească Faţa Ta şi vom fi scăpaţi!
 • * Ps 80:7; Ps 80:19; Plang 5:21; ** Num 6:25; Ps 4:6; Ps 67:1;
 • 4 Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
 • 5 Îi hrăneşti* cu o pâine de lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din plin.
 • * Ps 42:3; Ps 102:9; Isa 30:20;
 • 6 Ne faci* să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri şi vrăjmaşii noştri râd de noi între ei.
 • * Ps 44:13; Ps 79:4;
 • 7 Ridică-ne*, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta şi vom fi scăpaţi!
 • * Ps 80:3; Ps 80:19;
 • 8 Tu ai adus o* vie din Egipt, ai izgonit** neamuri şi ai sădit-o.
 • * Isa 5:1; Isa 5:7; Ier 2:21; Ezec 15:6; Ezec 17:6; Ezec 19:10; ** Ps 44:2; Ps 78:55;
 • 9 Ai făcut* loc înaintea ei: şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
 • * Exod 23:28; Ios 24:12;
 • 10 Munţii erau acoperiţi de umbra ei şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
 • 11 Îşi întindea mlădiţele până la mare şi lăstarii până* la râu.
 • * Ps 72:8;
 • 12 Pentru ce i-ai* rupt gardul acum de-o jefuiesc toţi trecătorii?
 • * Ps 89:40; Ps 89:41; Isa 5:5; Naum 2:2;
 • 13 O râmă mistreţul din pădure şi o mănâncă fiarele câmpului.
 • 14 Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăşi! Priveşte* din cer şi vezi! Cercetează via aceasta!
 • * Isa 63:15;
 • 15 Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta şi pe fiul pe care Ţi* l-ai ales!…
 • * Isa 49:5;
 • 16 Ea este arsă de foc, este tăiată! De* mustrarea Feţei Tale, ei pier!
 • * Ps 39:11; Ps 76:7;
 • 17 Mâna Ta să fie* peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!
 • * Ps 89:21;
 • 18 Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăşi şi vom chema Numele Tău!
 • 19 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne* iarăşi! Fă să strălucească Faţa Ta şi vom fi scăpaţi!
 • * Ps 80:3; Ps 80:7;
  Psalmii, capitolul 80