Psalmii  


Capitolul 81
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf
 • 1 Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
 • 2 Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din alăută!
 • 3 Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!
 • 4 Căci aceasta este o lege* pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
 • * Lev 23:24; Num 10:10;
 • 5 El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva ţării Egiptului… Atunci am auzit un glas* pe care nu l-am cunoscut:
 • * Ps 114:1;
 • 6 „I-am descărcat* povara de pe umăr şi mâinile lui nu mai ţin coşul.
 • * Isa 9:4; Isa 10:27; Exod 1:14;
 • 7 Ai strigat* în necaz şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns** în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. (Oprire)
 • * Exod 2:23; Exod 14:10; Ps 50:15; ** Exod 19:19; Exod 17:6; Exod 17:7; Num 20:13;
 • 8 Ascultă*, poporul Meu, şi te voi sfătui! Israele, de M-ai asculta!
 • * Ps 50:7;
 • 9 Niciun dumnezeu* străin să** nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!
 • * Deut 32:12; Isa 43:12; ** Exod 20:3; Exod 20:5;
 • 10 Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi** gura larg şi ţi-o voi umple!
 • * Exod 20:2; ** Ps 37:3; Ps 37:4; Ioan 15:7; Efes 3:20;
 • 11 Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu* M-a ascultat.
 • * Exod 32:1; Deut 32:15; Deut 32:18;
 • 12 Atunci* i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor şi au urmat sfaturile lor.
 • * Fapte 7:42; Fapte 14:16; Rom 1:24; Rom 1:26;
 • 13 O*! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
 • * Deut 5:29; Deut 10:12; Deut 10:13; Deut 32:29; Isa 48:18;
 • 14 Într-o clipă aş înfrunta pe vrăjmaşii lor, Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
 • 15 cei ce* urăsc pe Domnul L-ar linguşi, şi fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
 • * Ps 18:45; Rom 1:30;
 • 16 L-aş* hrăni cu cel mai bun grâu şi l-aş sătura cu miere din** stâncă.”
 • * Deut 32:13; Deut 32:14; Ps 147:14; ** Iov 29:6;
  Psalmii, capitolul 81