Psalmii  


Capitolul 83
 • O cântare. Un psalm al lui Asaf
 • 1 Dumnezeule, nu* tăcea! Nu tăcea şi nu Te odihni, Dumnezeule!
 • * Ps 28:1; Ps 35:22; Ps 109:1;
 • 2 Căci iată că vrăjmaşii* Tăi se frământă şi cei ce Te** urăsc înalţă capul.
 • * Ps 2:1; Fapte 4:25; ** Ps 81:15;
 • 3 Fac planuri pline de vicleşug împotriva* poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.
 • * Ps 27:5; Ps 31:20;
 • 4 „Veniţi”, zic ei, „să-i* nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”
 • * Estera 3:6; Estera 3:9; Ier 11:19; Ier 31:36;
 • 5 Se strâng toţi cu o inimă, fac un legământ împotriva Ta:
 • 6 corturile* lui Edom şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,
 • * 2 Cron 20:1; 2 Cron 20:10; 2 Cron 20:11;
 • 7 Ghebal, Amon, Amalec, filistenii cu locuitorii Tirului.
 • 8 Asiria se uneşte şi ea cu ei şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)
 • 9 Fă-le ca lui Madian*, ca lui Sisera**, ca lui Iabin la pârâul Chison,
 • * Num 31:7; Jud 7:22; ** Jud 4:15; Jud 4:24; Jud 5:21;
 • 10 care au fost nimiciţi la En-Dor şi au ajuns* un gunoi pentru îngrăşarea pământului.
 • * 2 Imp 9:37; Tef 1:17;
 • 11 Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb* şi Zeeb, şi tuturor domnilor lor, ca lui Zebah** şi Ţalmuna!
 • * Jud 7:25; ** Jud 8:12; Jud 8:21;
 • 12 Căci ei zic: „Să punem mâna pe locuinţele lui Dumnezeu!”
 • 13 Dumnezeule*, fă-i ca vârtejul de praf, ca** paiul luat de vânt,
 • * Isa 17:13; Isa 17:14; ** Ps 35:5;
 • 14 ca focul care arde pădurea şi ca flacăra care aprinde* munţii!
 • * Deut 32:22;
 • 15 Urmăreşte-i astfel cu* furtuna Ta şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
 • * Iov 9:17;
 • 16 Acoperă-le* faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!
 • * Ps 35:4; Ps 35:26;
 • 17 Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
 • 18 Ca* să ştie că numai Tu, al cărui Nume** este Domnul, Tu eşti Cel Preaînalt pe tot pământul.
 • * Ps 59:13; ** Exod 6:3; Ps 92:8;
  Psalmii, capitolul 83