Psalmii  


Capitolul 84
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core
 • 1 Cât de plăcute* sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor!
 • * Ps 27:4;
 • 2 Sufletul* meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!
 • * Ps 42:1; Ps 42:2; Ps 63:1; Ps 73:26; Ps 119:20;
 • 3 Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo şi rândunica, un cuib unde îşi pune puii… Ah, altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
 • 4 Ferice* de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude! (Oprire)
 • * Ps 65:4;
 • 5 Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!
 • 6 Când străbat aceştia Valea Plângerii*, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.
 • * 2 Sam 5:22; 2 Sam 5:23;
 • 7 Ei merg din* putere în putere şi se** înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
 • * Prov 4:18; 2 Cor 3:18; ** Deut 16:16; Zah 14:16;
 • 8 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea! Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)
 • 9 Tu, care eşti scutul nostru, vezi, Dumnezeule*, şi priveşte faţa unsului Tău!
 • * Gen 15:1; Ps 84:11;
 • 10 Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutăţii!
 • 11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare* şi un scut**, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
 • * Isa 60:19; ** Gen 15:1; Ps 84:9; Ps 115:9-11; Ps 119:114; Prov 2:7; Ps 34:9; Ps 34:10;
 • 12 Doamne al oştirilor, ferice* de omul care se încrede în Tine!
 • * Ps 2:12;
  Psalmii, capitolul 84