Psalmii  


Capitolul 86
 • O rugăciune a lui David
 • 1 Ia aminte, Doamne, şi ascultă-mă, căci sunt nenorocit şi lipsit!
 • 2 Păzeşte-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiţi de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care* se încrede în Tine!
 • * Isa 26:3;
 • 3 Ai milă* de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine!
 • * Ps 56:1; Ps 57:1;
 • 4 Înveseleşte sufletul robului Tău, căci* la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul!
 • * Ps 25:1; Ps 143:8;
 • 5 Căci* Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.
 • * Ps 86:15; Ps 130:7; Ps 145:9; Ioel 2:13;
 • 6 Pleacă-Ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele!
 • 7 Te chem în* ziua necazului meu, căci m-asculţi.
 • * Ps 50:15;
 • 8 Nimeni nu este ca Tine între* dumnezei, Doamne, şi nimic** nu seamănă cu lucrările Tale.
 • * Exod 15:11; Ps 89:6; ** Deut 3:24;
 • 9 Toate* neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.
 • * Ps 22:31; Ps 102:18; Isa 43:7; Apoc 15:4;
 • 10 Căci Tu eşti mare şi faci* minuni – numai** Tu eşti Dumnezeu.
 • * Exod 15:11; Ps 72:18; Ps 77:14; ** Deut 6:4; Deut 32:39; Isa 37:16; Isa 44:6; Marc 12:29; 1 Cor 8:4; Efes 4:6;
 • 11 Învaţă-mă* căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
 • * Ps 25:4; Ps 27:11; Ps 119:33; Ps 143:8;
 • 12 Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi preamări Numele Tău în veci!
 • 13 Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine şi Tu îmi izbăveşti* sufletul din adânca Locuinţă a morţilor.
 • * Ps 56:13; Ps 116:8;
 • 14 Dumnezeule, nişte îngâmfaţi* s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viaţa şi nu se gândesc la Tine.
 • * Ps 54:3;
 • 15 Dar* Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.
 • * Exod 34:6; Num 14:18; Neem 9:17; Ps 86:5; Ps 103:8; Ps 111:4; Ps 130:4; Ps 130:7; Ps 145:8; Ioel 2:13;
 • 16 Îndreaptă-Ţi* privirile spre mine şi ai milă de mine: dă tărie robului Tău şi scapă pe fiul** roabei Tale!
 • * Ps 25:16; Ps 69:16; ** Ps 116:16;
 • 17 Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămână de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mângâi, Doamne!
  Psalmii, capitolul 86