Psalmii  


Capitolul 88
 • O cântare. Un psalm al fiilor lui Core. Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat cu flautul. O cântare a lui Heman, Ezrahitul
 • 1 Doamne, Dumnezeul* mântuirii mele! Zi** şi noapte strig înaintea Ta!
 • * Ps 27:9; Ps 51:14; ** Luca 18:7;
 • 2 S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele,
 • 3 căci mi s-a săturat sufletul de rele şi* mi se apropie viaţa de Locuinţa morţilor.
 • * Ps 107:18;
 • 4 Sunt pus în rândul* celor ce se coboară în groapă, sunt** ca un om care nu mai are putere.
 • * Ps 28:1; ** Ps 31:12;
 • 5 Stau întins printre cei morţi ca cei ucişi şi culcaţi în mormânt, de care nu-Ţi mai aduci aminte şi care sunt despărţiţi de* mâna Ta.
 • * Isa 53:8;
 • 6 M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.
 • 7 Mânia Ta mă apasă şi mă năpădeşti cu* toate valurile Tale. (Oprire)
 • * Ps 42:7;
 • 8 Ai îndepărtat* de la mine pe toţi prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; sunt închis** şi nu pot să ies.
 • * Iov 19:13; Iov 19:19; Ps 31:11; Ps 142:4; ** Plang 3:7;
 • 9 Mi se topesc ochii* de suferinţă; în toate zilele Te chem**, Doamne, şi-mi întind mâinile spre Tine!
 • * Ps 38:10; ** Ps 86:3; Iov 11:13; Ps 143:6;
 • 10 Oare* pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? (Oprire)
 • * Ps 6:5; Ps 30:9; Ps 115:17; Ps 118:17; Isa 38:18;
 • 11 Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în adânc?
 • 12 Sunt cunoscute* minunile Tale în întuneric şi** dreptatea Ta în ţara uitării?
 • * Iov 10:21; Ps 143:3; ** Ps 31:12; Ps 88:5; Ecl 8:10; Ecl 9:5;
 • 13 Doamne, eu Îţi cer ajutorul şi* dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.
 • * Ps 5:3; Ps 119:147;
 • 14 Pentru ce*, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi** Faţa Ta?
 • * Ps 43:2; ** Iov 13:24; Ps 13:1;
 • 15 Din tinereţe, sunt nenorocit şi trag să mor, sunt cuprins* de spaimele Tale şi nu ştiu ce să mai fac.
 • * Iov 6:4;
 • 16 Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
 • 17 Ele mă* înconjoară toată ziua ca nişte ape, mă înfăşoară toate deodată.
 • * Ps 22:16;
 • 18 Ai depărtat* de la mine pe prieteni şi tovarăşi, şi cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuţi.
 • * Iov 19:13; Ps 31:11; Ps 38:11;
  Psalmii, capitolul 88