Psalmii  


Capitolul 90
 • CARTEA A PATRA
 • O rugăciune a lui Moise,
 • omul lui Dumnezeu
 • 1 Doamne, Tu ai fost* locul nostru de adăpost din neam în neam.
 • * Deut 33:27; Ezec 11:16;
 • 2 Înainte* ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!
 • * Prov 8:25; Prov 8:26;
 • 3 Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă*, fiii oamenilor!”
 • * Gen 3:19; Ecl 12:7;
 • 4 Căci* înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.
 • * 2 Pet 3:8;
 • 5 Îi mături ca un* vis: dimineaţa sunt** ca iarba, care încolţeşte iarăşi:
 • * Ps 73:20; ** Ps 103:15; Isa 40:6;
 • 6 înfloreşte dimineaţa* şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.
 • * Iov 14:2; Ps 92:7;
 • 7 Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
 • 8 Tu pui* înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele** ascunse.
 • * Ps 50:21; Ier 16:17; ** Ps 19:12;
 • 9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
 • 10 Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trec iute, şi noi zburăm.
 • 11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se teamă de Tine?
 • 12 Învaţă-ne* să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!
 • * Ps 39:4;
 • 13 Întoarce-te, Doamne! Până când zăboveşti? Ai* milă de robii Tăi!
 • * Deut 32:36; Ps 135:14;
 • 14 Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta şi* toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli!
 • * Ps 85:6; Ps 149:4;
 • 15 Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia ani câţi am văzut nenorocirea!
 • 16 Să se arate robilor Tăi lucrarea* Ta şi slava Ta fiilor lor!
 • * Hab 3:2;
 • 17 Fie peste noi bunăvoinţa* Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte** lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!
 • * Ps 27:4; ** Isa 26:12;
  Psalmii, capitolul 90