Psalmii  


Capitolul 91
 • 1 Cel ce* stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la** umbra Celui Atotputernic
 • * Ps 27:5; Ps 31:20; Ps 32:7; ** Ps 17:8;
 • 2 zice* despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
 • * Ps 142:5;
 • 3 Da, El* te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
 • * Ps 124:7;
 • 4 El te va acoperi cu* penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
 • * Ps 17:8; Ps 57:1; Ps 61:4;
 • 5 Nu* trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
 • * Iov 5:19; Ps 112:7; Ps 121:6; Prov 3:23; Prov 3:24; Isa 43:2;
 • 6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.
 • 7 O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 • 8 Doar vei* privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
 • * Ps 37:34; Mal 1:5;
 • 9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost*” şi faci din Cel Preaînalt turnul** tău de scăpare,
 • * Ps 91:2; ** Ps 71:3; Ps 90:1;
 • 10 de aceea nicio* nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
 • * Prov 12:21;
 • 11 Căci* El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
 • * Ps 34:7; Ps 71:3; Mat 4:6; Luca 4:10; Luca 4:11; Evr 1:14;
 • 12 şi ei te vor duce pe mâini, ca* nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
 • * Iov 5:23; Ps 37:24;
 • 13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.
 • 14 „Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte* Numele Meu.
 • * Ps 9:10;
 • 15 Când Mă va* chema, îi voi răspunde; voi fi cu** el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
 • * Ps 50:15; ** Isa 43:2; 1 Sam 2:30;
 • 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”
  Psalmii, capitolul 91