Psalmii  


Capitolul 92
 • Un psalm.
 • O cântare pentru ziua Sabatului
 • 1 Frumos* este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte,
 • * Ps 147:1;
 • 2 să vestim* dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea credincioşia Ta,
 • * Ps 89:1;
 • 3 cu* instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în sunetele harpei.
 • * 1 Cron 23:5; Ps 33:2;
 • 4 Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.
 • 5 Cât* de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci** sunt gândurile Tale!
 • * Ps 40:5; Ps 139:17; ** Isa 28:29; Rom 11:33; Rom 11:34;
 • 6 Omul* prost nu cunoaşte lucrul acesta şi cel nebun nu ia seama la el.
 • * Ps 73:22; Ps 94:8;
 • 7 Dacă cei* răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.
 • * Iov 12:8; Iov 21:7; Ps 37:1; Ps 37:2; Ps 37:35; Ps 37:38; Ier 12:1; Ier 12:2; Mal 3:15;
 • 8 Dar* Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci!
 • * Ps 83:18;
 • 9 Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, iată, vrăjmaşii Tăi pier: toţi cei ce fac răul sunt risipiţi*.
 • * Ps 68:1; Ps 89:10;
 • 10 Dar mie Tu-mi dai puterea* bivolului şi m-ai stropit cu** untdelemn proaspăt.
 • * Ps 89:17; Ps 89:24; ** Ps 23:5;
 • 11 Ochiul* meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei şi urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi.
 • * Ps 54:7; Ps 59:10; Ps 112:8;
 • 12 Cel fără prihană înverzeşte ca* finicul şi creşte ca cedrul din Liban.
 • * Ps 52:8; Isa 65:22; Osea 14:5; Osea 14:6;
 • 13 Cei sădiţi în Casa Domnului înverzesc în* curţile Dumnezeului nostru.
 • * Ps 100:4; Ps 135:2;
 • 14 Ei aduc roade şi la bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi,
 • 15 ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca* mea, în care nu** este nelegiuire.
 • * Deut 32:4; ** Rom 9:14;
  Psalmii, capitolul 92