Psalmii  


Capitolul 94
 • 1 Doamne, Dumnezeul răzbunărilor*, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
 • * Deut 32:35; Zah 1:2;
 • 2 Scoală-Te*, Judecătorul** pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
 • * Ps 7:6; ** Gen 18:25;
 • 3 Până* când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?
 • * Iov 20:5;
 • 4 Ei ţin* cuvântări puternice, vorbesc cu trufie şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
 • * Ps 31:18; Iuda 1:15;
 • 5 Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta.
 • 6 Înjunghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani
 • 7 şi* zic: „Nu vede Domnul şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
 • * Ps 10:11; Ps 10:13; Ps 59:7;
 • 8 Totuşi învăţaţi-vă* minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
 • * Ps 73:22; Ps 92:6;
 • 9 Cel* ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
 • * Exod 4:11; Prov 20:12;
 • 10 Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care* a dat omului pricepere?
 • * Iov 35:11; Isa 28:26;
 • 11 Domnul* cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte.
 • * 1 Cor 3:20;
 • 12 Ferice* de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
 • * Iov 5:17; Prov 3:11; 1 Cor 11:32; Evr 12:5;
 • 13 ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!
 • 14 Căci* Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
 • * 1 Sam 12:22; Rom 11:1; Rom 11:2;
 • 15 Ci se va face odată judecata după dreptate şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
 • 16 Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?
 • 17 De* n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!
 • * Ps 124:1; Ps 124:2;
 • 18 Ori de câte ori zic: „Mi se* clatină piciorul”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
 • * Ps 38:16;
 • 19 Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.
 • 20 Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul* lor de domnie, ei, care** pregătesc nenorocirea la adăpostul legii?
 • * Amos 6:3; ** Ps 58:2; Isa 10:1;
 • 21 Ei* se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc** sânge nevinovat.
 • * Mat 27:1; ** Exod 23:7; Prov 17:15;
 • 22 Dar Domnul este turnul* meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.
 • * Ps 59:9; Ps 62:2; Ps 62:6;
 • 23 El* va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.
 • * Ps 7:16; Prov 2:22; Prov 5:22;
  Psalmii, capitolul 94