Psalmii  


Capitolul 96
 • 1 Cântaţi* Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
 • * 1 Cron 16:23-33; Ps 33:3;
 • 2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
 • 3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
 • 4 Căci Domnul este mare* şi foarte vrednic** de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
 • * Ps 145:3; ** Ps 18:3; Ps 95:3;
 • 5 Căci toţi* dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar** Domnul a făcut cerurile.
 • * Ier 10:11; Ier 10:12; ** Ps 115:15; Isa 42:5;
 • 6 Strălucirea şi măreţia sunt înaintea Feţei Lui, slava* şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.
 • * Ps 29:2;
 • 7 Familiile popoarelor, daţi* Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • * Ps 29:1; Ps 29:2;
 • 8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!
 • 9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu* podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
 • * Ps 29:2; Ps 110:3;
 • 10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul* împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele** cu dreptate.
 • * Ps 93:1; Ps 97:1; ** Apoc 11:15; Apoc 19:6;
 • 11 Să se bucure* cerurile şi să se veselească pământul; să mugească** marea cu tot ce cuprinde ea!
 • * Ps 69:34; ** Ps 98:7;
 • 12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
 • 13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca* lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Lui.
 • * Ps 67:4; Apoc 19:11;
  Psalmii, capitolul 96