Romani  


Capitolul 1
 • EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE ROMANI
 • Urarea
 • 1 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat* să fie apostol, pus deoparte** ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
 • * Fapte 22:21; 1 Cor 1:1; Gal 1:1; 1 Tim 1:11; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11; ** Fapte 9:15; Fapte 13:2; Gal 1:15;
 • 2 pe care o* făgăduise mai înainte prin** prorocii Săi în Sfintele Scripturi.
 • * Fapte 26:6; Tit 1:2; ** Rom 3:21; Rom 16:26; Gal 3:8;
 • 3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut* din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
 • * Mat 1:6; Mat 1:16; Luca 1:32; Fapte 2:30; 2 Tim 2:8;
 • 4 iar în ce priveşte* duhul** sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
 • * Ioan 1:14; Gal 4:4; ** Fapte 13:33; Evr 9:14;
 • 5 prin care am* primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru** Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile,
 • * Rom 12:3; Rom 15:15; 1 Cor 15:10; Gal 1:15; Gal 2:9; Efes 3:8; ** Fapte 6:7; Rom 16:26; Fapte 9:15;
 • 6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
 • 7 Deci, vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi* să fiţi sfinţi: Har** şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Rom 9:24; 1 Cor 1:2; 1 Tes 4:7; ** 1 Cor 1:3; 2 Cor 1:2; Gal 1:3;
 • Pavel şi creştinii din Roma
 • 8 Mai întâi mulţumesc* Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa** voastră este vestită în toată lumea.
 • * 1 Cor 1:4; Fil 1:3; Col 1:3; Col 1:4; 1 Tes 1:2; Filim 1:4; ** Rom 16:19; 1 Tes 1:8;
 • 9 Dumnezeu*, căruia Îi slujesc** în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele
 • * Rom 9:1; 2 Cor 1:23; Fil 1:8; 1 Tes 2:5; ** Fapte 27:23; 2 Tim 1:3; 1 Tes 3:10;
 • 10 şi cer totdeauna* ca, prin voia** lui Dumnezeu, să am, în sfârşit, fericirea să vin la voi.
 • * Rom 15:23; Rom 15:32; 1 Tes 3:10; ** Iac 4:15;
 • 11 Căci doresc să vă văd, ca să* vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră
 • * Rom 15:29;
 • 12 sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa* pe care o avem împreună, şi voi, şi eu.
 • * Tit 1:4; 2 Pet 1:1;
 • 13 Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de* multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod** printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum.
 • * Rom 15:23; ** Fil 4:17; Fapte 16:7; 1 Tes 2:18;
 • 14 Eu* sunt dator şi grecilor, şi barbarilor, şi celor învăţaţi, şi celor neînvăţaţi.
 • * 1 Cor 9:16;
 • 15 Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma.
 • Neprihănirea se capătă prin credinţă
 • 16 Căci* mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă** ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
 • * Ps 40:9; Ps 40:10; Marc 8:38; 2 Tim 1:8; ** 1 Cor 1:18; 1 Cor 15:2; Luca 2:30-32; Luca 24:47; Fapte 3:26; Fapte 13:26; Fapte 13:46; Rom 2:9;
 • 17 deoarece în* ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit** va trăi prin credinţă.”
 • * Rom 3:21; ** Hab 2:4; Ioan 3:36; Gal 3:11; Fil 3:9; Evr 10:38;
 • Starea de păcat a omenirii
 • 18 Mânia* lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşă adevărul în nelegiuirea lor.
 • * Fapte 17:30; Efes 5:6; Col 3:6;
 • 19 Fiindcă* ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu**.
 • * Fapte 14:17; ** Ioan 1:9;
 • 20 În adevăr, însuşirile nevăzute* ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi,
 • * Ps 19:1; Fapte 14:17; Fapte 17:27;
 • 21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte* şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
 • * 2 Imp 17:15; Ier 2:5; Efes 4:17; Efes 4:18;
 • 22 S-au* fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit
 • * Ier 10:14;
 • 23 şi au schimbat slava Dumnezeului* nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
 • * Deut 4:16; Ps 106:20; Isa 40:18; Isa 40:25; Ier 2:11; Ezec 8:10; Fapte 17:29;
 • 24 De aceea*, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că** îşi necinstesc singuri trupurile,
 • * Ps 81:12; Fapte 7:42; Efes 4:18; Efes 4:19; 2 Tes 2:11; 2 Tes 2:12; ** 1 Cor 6:18; 1 Tes 4:4; 1 Pet 4:3; Lev 18:22;
 • 25 căci au schimbat în minciună adevărul* lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în** locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
 • * 1 Tes 1:9; 1 Ioan 5:20; ** Isa 44:20; Ier 10:14; Ier 13:25; Amos 2:4;
 • 26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi* scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii;
 • * Lev 18:22; Lev 18:23; Efes 5:12; Iuda 1:10;
 • 27 tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
 • 28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite*.
 • * Efes 5:4;
 • 29 Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
 • 30 bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
 • 31 fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
 • 32 Şi, măcar că ştiu* hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt** vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
 • * Rom 2:2; ** Rom 6:21; Ps 50:18; Osea 7:3;
Romani, capitolul 1