Romani  


Capitolul 11
  • Orbirea lui Israel
  • 1 Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi* eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.
  • * 1 Sam 12:22; Ier 31:37; 2 Cor 11:22; Fil 3:5;
  • 2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a* cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice:
  • * Rom 8:29;
  • 3 „Doamne*, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa?”
  • * 1 Imp 19:10; 1 Imp 19:14;
  • 4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am* păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”
  • * 1 Imp 19:18;
  • 5 Tot aşa*, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.
  • * Rom 9:27;
  • 6 Şi dacă* este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.
  • * Rom 4:4; Rom 4:5; Gal 5:4; Deut 9:4; Deut 9:5;
  • 7 Deci, ce urmează? Că Israel* n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi,
  • * Rom 9:31; Rom 10:9;
  • 8 după cum este scris: „Dumnezeu* le-a dat un duh de adormire, ochi** ca să nu vadă şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”
  • * Isa 29:10; ** Deut 29:4; Isa 6:9; Ier 5:21; Ezec 12:2; Mat 13:14; Ioan 12:40; Fapte 28:26; Fapte 28:27;
  • 9 Şi David zice: „Masa lor să* li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.
  • * Ps 69:22;
  • 10 * li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”
  • * Ps 69:23;
  • Înştiinţarea neamurilor
  • 11 Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin* alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;
  • * Fapte 13:46; Fapte 18:6; Fapte 22:18; Fapte 22:21; Fapte 28:24; Fapte 28:28; Rom 10:19;
  • 12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?
  • 13 V-o spun vouă, neamurilor: Întrucât sunt* apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea
  • * Fapte 9:15; Fapte 13:2; Fapte 22:21; Rom 15:16; Gal 1:16; Gal 2:2; Gal 2:7-9; Efes 3:8; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11;
  • 14 şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să* mântuiesc pe unii din ei.
  • * 1 Cor 7:16; 1 Cor 9:22; 1 Tim 4:16; Iac 5:20;
  • 15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?
  • 16 Iar dacă cele dintâi roade* sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte.
  • * Lev 23:10; Num 15:18-21;
  • 17 Iar dacă unele* din ramuri au fost tăiate şi dacă tu**, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,
  • * Ier 11:16; ** Fapte 2:39; Efes 2:12; Efes 2:13;
  • 18 nu* te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.
  • * 1 Cor 10:12;
  • 19 Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.”
  • 20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu* te îngâmfa dar, ci teme-te**!
  • * Rom 12:16; ** Prov 28:14; Isa 66:2; Fil 2:12;
  • 21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.
  • 22 Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă* nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi** tu.
  • * 1 Cor 15:2; Evr 3:6; Evr 3:14; ** Ioan 15:2;
  • 23 Şi chiar ei, dacă* nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.
  • * 2 Cor 3:16;
  • 24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti în măslinul lor?
  • Tot Israelul va fi mântuit
  • 25 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine până va intra numărul deplin al neamurilor.
  • * Rom 12:16; ** Rom 11:7; 2 Cor 3:14; Luca 21:24; Apoc 7:9;
  • 26 Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.
  • * Isa 59:20; Ps 14:7;
  • 27 Acesta* va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”
  • * Isa 27:9; Ier 31:31; Evr 8:8; Evr 10:16;
  • 28 În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru, dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi* din pricina părinţilor lor.
  • * Deut 7:8; Deut 9:5; Deut 10:15;
  • 29 Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută*.
  • * Num 23:19;
  • 30 După cum voi odinioară* n-aţi ascultat de Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum,
  • * Efes 2:2; Col 3:7;
  • 31 tot aşa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
  • 32 Fiindcă Dumnezeu* a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.
  • * Rom 3:9; Gal 3:22;
  • 33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât* de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese** sunt căile Lui!
  • * Ps 36:6; ** Iov 11:7; Ps 92:5;
  • 34 Şi în adevăr*, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine** a fost sfetnicul Lui?
  • * Iov 15:8; Isa 40:13; Ier 23:18; 1 Cor 2:16; ** Iov 36:22;
  • 35 Cine* I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
  • * Iov 35:7; Iov 41:11;
  • 36 Din El*, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui** să fie slava în veci! Amin.
  • * 1 Cor 8:6; Col 1:16; ** Gal 1:5; 1 Tim 1:17; 2 Tim 4:18; Evr 13:21; 1 Pet 5:11; 2 Pet 3:18; Iuda 1:25; Apoc 1:6;
  Romani, capitolul 11