Romani  


Capitolul 14
 • Îngăduinţa creştinească
 • 1 Primiţi bine pe cel slab* în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice.
 • * Rom 15:1; Rom 15:7; 1 Cor 8:9; 1 Cor 8:11; 1 Cor 9:22;
 • 2 Unul crede că poate* să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri.
 • * Rom 14:14; 1 Cor 10:25; 1 Tim 4:4; Tit 1:15;
 • 3 Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine* nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.
 • * Col 2:16;
 • 4 Cine eşti tu*, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.
 • * Iac 4:12;
 • 5 Unul* socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.
 • * Gal 4:10; Col 2:16;
 • 6 Cine* face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulţumiri** lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu.
 • * Gal 4:10; ** 1 Cor 10:31; 1 Tim 4:3;
 • 7 În adevăr, niciunul* din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine.
 • * 1 Cor 6:19; 1 Cor 6:20; Gal 2:20; 1 Tes 5:10; 1 Pet 4:2;
 • 8 Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim şi, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.
 • 9 Căci Hristos* pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire** şi peste cei morţi, şi peste cei vii.
 • * 2 Cor 5:15; ** Fapte 10:36;
 • 10 Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi* ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
 • * Mat 25:31; Mat 25:32; Fapte 10:42; Fapte 17:31; 2 Cor 5:10; Iuda 1:14; Iuda 1:15;
 • 11 Fiindcă este scris: „Pe viaţa* Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”
 • * Isa 45:23; Fil 2:10;
 • 12 Aşa că fiecare* din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.
 • * Mat 12:36; Gal 6:5; 1 Pet 4:5;
 • Să nu jignim pe fratele nostru
 • 13 Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să* nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.
 • * 1 Cor 8:9; 1 Cor 8:13; 1 Cor 10:32;
 • 14 Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că* nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel** ce crede că este necurat.
 • * Fapte 10:15; Rom 14:2; Rom 14:20; 1 Cor 10:25; 1 Tim 4:4; Tit 1:15; ** 1 Cor 8:7; 1 Cor 8:10;
 • 15 Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu* nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos!
 • * 1 Cor 8:11;
 • 16 Nu* faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău.
 • * Rom 12:17;
 • 17 Căci* Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
 • * 1 Cor 8:8;
 • 18 Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut* lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.
 • * 2 Cor 8:21;
 • 19 Aşadar* să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră**.
 • * Ps 34:14; Rom 12:18; ** Rom 15:2; 1 Cor 14:12; 1 Tes 5:11;
 • 20 Să nu nimiceşti pentru* o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate** lucrurile sunt curate. Totuşi a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău.
 • * Rom 14:15; ** Mat 15:11; Fapte 10:15; Rom 14:14; Tit 1:15; 1 Cor 8:9-12;
 • 21 Bine este să nu mănânci carne*, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.
 • * 1 Cor 8:13;
 • 22 Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice* de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.
 • * 1 Ioan 3:21;
 • 23 Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot* ce nu vine din încredinţare e păcat.
 • * Tit 1:15;
  Romani, capitolul 14