Romani  


Capitolul 2
 • Nepocăinţa iudeilor
 • 1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi*, căci** prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
 • * Rom 1:20; ** 2 Sam 12:5-7; Mat 7:1; Mat 7:2; Ioan 8:9;
 • 2 Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul.
 • 3 Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?
 • 4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile* bunătăţii, îngăduinţei** şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi†† tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
 • * Rom 9:23; Efes 1:7; Efes 2:4; Efes 2:7; ** Rom 3:25; Exod 34:6; †† Isa 30:18; 2 Pet 3:9; 2 Pet 3:15;
 • 5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi* aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
 • * Deut 32:34; Iac 5:3;
 • 6 care* va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
 • * Iov 34:11; Ps 62:12; Prov 24:12; Ier 17:10; Ier 32:19; Mat 16:27; Rom 14:12; 1 Cor 3:8; 2 Cor 5:10; Apoc 2:23; Apoc 20:12; Apoc 22:12;
 • 7 Şi anume va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea,
 • 8 şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc* adevărului şi ascultă de nelegiuire.
 • * Iov 24:13; Rom 1:18; 2 Tes 1:8;
 • 9 Necaz şi strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi* peste iudeu, apoi peste grec.
 • * Amos 3:2; Luca 12:47; Luca 12:48; 1 Pet 4:17;
 • 10 Slavă*, cinste şi pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
 • * 1 Pet 1:7;
 • 11 Căci* înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
 • * Deut 10:17; 2 Cron 19:7; Iov 34:19; Fapte 10:34; Gal 2:6; Efes 6:9; Col 3:25; 1 Pet 1:17;
 • 12 Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, şi toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege.
 • 13 Pentru că nu* cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
 • * Mat 7:21; Iac 1:22; Iac 1:23; Iac 1:25; 1 Ioan 3:7;
 • 14 Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege,
 • 15 şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele.
 • 16 Şi faptul acesta se va vedea în* ziua când, după Evanghelia** mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.
 • * Ecl 12:14; Mat 25:31; Ioan 12:48; Rom 3:6; 1 Cor 4:5; Apoc 20:12; ** Ioan 5:22; Fapte 10:42; Fapte 17:31; 2 Tim 4:1; 2 Tim 4:8; 1 Pet 4:5; Rom 16:25; 1 Tim 1:11; 2 Tim 2:8;
 • Iudeii nu se pot dezvinovăţi
 • 17 Tu*, care te numeşti iudeu, care te** rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
 • * Mat 3:9; Ioan 8:33; Rom 9:6; Rom 9:7; 2 Cor 11:22; ** Mica 3:11; Rom 9:4; Isa 45:25; Isa 48:2; Ioan 8:41;
 • 18 care cunoşti* voia Lui, care ştii să faci deosebire** între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege;
 • * Deut 4:8; Ps 147:19; Ps 147:20; ** Fil 1:10;
 • 19 tu, care te* măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
 • * Mat 15:14; Mat 23:16; Mat 23:17; Mat 23:19; Mat 23:24; Ioan 9:34; Ioan 9:40; Ioan 9:41;
 • 20 povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai* dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului;
 • * Rom 6:17; 2 Tim 1:13; 2 Tim 3:5;
 • 21 tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: „Să nu furi”, furi?
 • 22 Tu*, care zici: „Să nu preacurveşti”, preacurveşti?** Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele?
 • * Ps 50:16; Mat 23:3; ** Mal 3:8;
 • 23 Tu*, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
 • * Rom 2:17;
 • 24 „Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este* scris.
 • * 2 Sam 12:14; Isa 52:5; Ezec 36:20; Ezec 36:23;
 • Adevărata tăiere împrejur
 • 25 Tăierea împrejur*, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea, dar, dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur.
 • * Gal 5:3;
 • 26 Dacă* deci cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur?
 • * Fapte 10:34; Fapte 10:35;
 • 27 Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te* va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur?
 • * Mat 12:41; Mat 12:42;
 • 28 Iudeu nu* este acela care se arată pe dinafară că este iudeu, şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.
 • * Mat 3:9; Ioan 8:39; Rom 9:6; Rom 9:7; Gal 6:15; Apoc 2:9;
 • 29 Ci iudeu este acela* care este iudeu înăuntru, şi tăiere împrejur** este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda†† nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.
 • * 1 Pet 3:4; ** Fil 3:3; Col 2:11; Rom 7:6; 2 Cor 3:6; †† 1 Cor 4:5; 2 Cor 10:18; 1 Tes 2:4;
  Romani, capitolul 2