Romani  


Capitolul 3
 • Întâietatea iudeului
 • 1 Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?
 • 2 Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că* lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.
 • * Deut 4:7; Deut 4:8; Ps 147:19; Ps 147:20; Rom 2:18; Rom 9:4;
 • 3 Şi ce are a face dacă unii* n-au crezut? Necredinţa** lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu?
 • * Rom 10:16; Evr 4:2; ** Num 23:19; Rom 9:6; Rom 11:29; 2 Tim 2:13;
 • 4 Nicidecum*! Dimpotrivă, Dumnezeu** să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca†† să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”
 • * Iov 40:8; ** Ioan 3:33; Ps 62:9; Ps 116:11; †† Ps 51:4;
 • 5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? (Vorbesc* în felul oamenilor.)
 • * Rom 6:19; Gal 3:15;
 • 6 Nicidecum! Pentru că, altfel, cum* va judeca Dumnezeu lumea?
 • * Gen 18:25; Iov 8:3; Iov 34:17;
 • 7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?
 • 8 Şi de ce să* nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.
 • * Rom 5:20; Rom 6:1; Rom 6:15;
 • Iudeii şi neamurile sunt la fel
 • 9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi*, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat,
 • * Rom 3:23; Gal 3:22;
 • 10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
 • 11 Nu* este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
 • * Ps 14:1-3; Ps 53:1;
 • 12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
 • 13 Gâtlejul* lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin** de aspidă;
 • * Ps 5:9; Ier 5:16; ** Ps 140:3;
 • 14 gura* le este plină de blestem şi de amărăciune;
 • * Ps 10:7;
 • 15 au picioarele grabnice* să verse sânge;
 • * Prov 1:16; Isa 59:7; Isa 59:8;
 • 16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
 • 17 nu cunosc calea păcii;
 • 18 frica de Dumnezeu nu* este înaintea ochilor lor.”
 • * Ps 36:1;
 • 19 Ştim însă că tot ce* spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice** gură să fie astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
 • * Ioan 10:34; Ioan 15:25; ** Iov 5:16; Ps 107:42; Ezec 16:63; Rom 1:20; Rom 2:1; Rom 2:2; Rom 3:9; Rom 3:23;
 • 20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin* faptele Legii, deoarece prin** Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
 • * Ps 143:2; Fapte 13:39; Gal 2:16; Gal 3:11; Efes 2:8; Efes 2:9; Tit 3:5; ** Rom 7:7;
 • Iertarea prin credinţă
 • 21 Dar acum s-a arătat o neprihănire*1 pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc** Legea şi Prorocii –
 • * Fapte 15:11; Rom 1:17; Fil 3:9; Evr 11:4; ** Ioan 5:46; Fapte 26:22; Rom 1:2; 1 Pet 1:10;
 • 22 şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu* este nicio deosebire.
 • * Rom 10:12; Gal 3:28; Col 3:11;
 • 23 Căci toţi* au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
 • * Rom 3:9; Rom 11:32; Gal 3:22;
 • 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin* harul Său, prin** răscumpărarea care este în Hristos Isus.
 • * Rom 4:16; Efes 2:8; Tit 3:5; Tit 3:7; ** Mat 20:28; Efes 1:7; Col 1:11; 1 Tim 2:6; Evr 9:12; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19;
 • 25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie*, prin credinţa în sângele** Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu,
 • * Lev 16:15; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:10; ** Col 1:20; Fapte 13:38; Fapte 13:39; 1 Tim 1:15; Fapte 17:30; Evr 9:15;
 • 26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
 • 27 Unde este dar* pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei.
 • * Rom 2:17; Rom 2:23; Rom 4:2; 1 Cor 1:29; 1 Cor 1:31; Efes 2:9;
 • 28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin* credinţă, fără faptele Legii.
 • * Fapte 13:38; Fapte 13:39; Rom 3:20-22; Rom 8:3; Gal 2:16;
 • 29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al neamurilor? Da, este şi al neamurilor,
 • 30 deoarece Dumnezeu este unul* singur şi El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.
 • * Rom 10:12; Rom 10:13; Gal 3:8; Gal 3:20; Gal 3:28;
 • Pilda lui Avraam
 • 31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
 • 1. Greceşte: dreptate.
  Romani, capitolul 3