Romani  


Capitolul 7
 • Creştinul izbăvit de Lege
 • 1 Nu ştiţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?
 • 2 Căci femeia* măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el, dar, dacă-i** moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.
 • * 1 Cor 7:39; ** Mat 5:32;
 • 3 Dacă, deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul.
 • 4 Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi* murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
 • * Rom 8:2; Gal 2:19; Gal 5:18; Efes 2:15; Col 2:14; Gal 5:22;
 • 5 Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau* în mădularele noastre şi ne făceau să** aducem roade pentru moarte.
 • * Rom 6:13; ** Rom 6:21; Gal 5:19; Iac 1:15;
 • 6 Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un* duh nou, iar nu după vechea slovă.
 • * Rom 2:29; 2 Cor 3:6;
 • Legea dă cunoştinţa păcatului
 • 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am* cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să** nu pofteşti!”
 • * Rom 3:20; ** Exod 20:17; Deut 5:21; Fapte 20:33; Rom 13:9;
 • 8 Apoi, păcatul* a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort.
 • * Rom 4:15; Rom 5:20;
 • 9 Odinioară, fiindcă eram fără* Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.
 • * 1 Cor 15:56;
 • 10 Şi porunca, ea, care* trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
 • * Lev 18:5; Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:21; 2 Cor 3:7;
 • 11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea.
 • 12 Aşa că Legea*, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.
 • * Ps 19:8; Ps 119:38; Ps 119:137; 1 Tim 1:8;
 • 13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.
 • Lupta firii pământeşti împotriva Duhului
 • 14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut* rob păcatului.
 • * 1 Imp 21:20; 1 Imp 21:25; 2 Imp 17:17;
 • 15 Căci nu ştiu ce fac: nu* fac ce vreau, ci fac ce urăsc.
 • * Gal 5:17;
 • 16 Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.
 • 17 Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
 • 18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în* mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
 • * Gen 6:5; Gen 8:21;
 • 19 Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
 • 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
 • 21 Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
 • 22 Fiindcă după omul dinăuntru îmi* place Legea** lui Dumnezeu,
 • * Ps 1:2; ** 2 Cor 4:16; Efes 3:16; Col 3:9; Col 3:10;
 • 23 dar văd în* mădularele mele o altă** lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
 • * Gal 5:17; ** Rom 6:13; Rom 6:19;
 • 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
 • 25 Mulţumiri* fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.
 • * 1 Cor 15:57;
  Romani, capitolul 7