Romani  


Capitolul 9
 • Pavel şi mântuirea israeliţilor
 • 1 Spun* adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor
 • * Rom 1:9; 2 Cor 1:23; 2 Cor 11:31; 2 Cor 12:19; Gal 1:20; Fil 1:8; 1 Tim 2:7;
 • 2 * simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă.
 • * Rom 10:1;
 • 3 Căci aproape să* doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.
 • * Exod 32:32;
 • 4 Ei* sunt israeliţi, au** înfierea, slava, legămintele††, darea Legii*†, slujba dumnezeiască†*, făgăduinţele**†,
 • * Deut 7:6; ** Exod 4:22; Deut 14:1; Ier 31:9; 1 Sam 4:21; 1 Imp 8:11; Ps 63:2; Ps 78:61; †† Fapte 3:25; Evr 8:8-10; *† Ps 147:19; †* Evr 9:1; **† Fapte 13:32; Rom 3:2; Efes 2:12;
 • 5 patriarhii*, şi din** ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!
 • * Deut 10:15; Rom 11:28; ** Luca 3:23; Rom 1:3; Ier 23:6; Ioan 1:1; Fapte 20:28; Evr 1:8; 1 Ioan 5:20;
 • Dumnezeu este stăpân să aleagă
 • 6 Dar aceasta nu* înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu** toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel
 • * Num 23:19; Rom 3:3; ** Ioan 8:39; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 4:12; Rom 4:16; Gal 6:16;
 • 7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu* toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac** vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.”
 • * Gal 4:23; ** Gen 21:12; Evr 11:18;
 • 8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii* făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.
 • * Gal 4:28;
 • 9 Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.”
 • * Gen 18:10; Gen 18:14;
 • 10 Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca*. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac.
 • * Gen 25:21;
 • 11 Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin* Cel ce cheamă –,
 • * Rom 4:17; Rom 8:28;
 • 12 s-a zis Rebecăi: „Cel* mai mare va fi rob celui mai mic”,
 • * Gen 25:23;
 • 13 după cum este scris: „Pe Iacov* l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”
 • * Deut 21:15; Prov 13:24; Mal 1:2; Mal 1:3; Mat 10:37; Luca 14:26; Ioan 12:25;
 • Dumnezeu se îndură de cine-I place
 • 14 Deci ce vom zice? Nu cumva* este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!
 • * Deut 32:4; 2 Cron 19:7; Iov 8:3; Iov 34:10; Ps 92:15;
 • 15 Căci El a zis lui Moise: „Voi avea* milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”
 • * Exod 33:19;
 • 16 Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă.
 • 17 Fiindcă Scriptura* zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins**, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”
 • * Gal 3:8; Gal 3:22; ** Exod 9:16;
 • 18 Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea.
 • 19 Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci* cine poate sta împotriva voiei Lui?”
 • * 2 Cron 20:6; Iov 9:12; Iov 23:13; Dan 4:35;
 • 20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va* zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?”
 • * Isa 29:16; Isa 45:6; Isa 64:8;
 • 21 Nu este olarul* stăpân pe lutul lui ca, din aceeaşi frământătură de lut, să facă un** vas pentru o întrebuinţare de cinste şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?
 • * Prov 16:4; Ier 18:6; ** 2 Tim 2:20;
 • 22 Şi ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase* ale mâniei, făcute** pentru pieire,
 • * 1 Tes 5:9; ** 1 Pet 2:8; Iuda 1:4;
 • 23 şi să-Şi arate bogăţia* slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe care le-a pregătit** mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?
 • * Rom 2:4; Efes 1:7; Col 1:27; ** Rom 8:28-30;
 • 24 Astfel, El ne-a chemat nu* numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri,
 • * Rom 3:29;
 • 25 după cum zice în Osea: „Voi* numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu şi preaiubită pe cea care nu era preaiubită.
 • * Osea 2:23; 1 Pet 2:10;
 • 26 Şi* acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.”
 • * Osea 1:10;
 • 27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:„Chiar* dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.
 • * Isa 10:22; Isa 10:23; Rom 11:5;
 • 28 Căci Domnul va împlini pe deplin* şi repede, pe pământ, cuvântul Lui.”
 • * Isa 28:22;
 • 29 Şi, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă* nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca** Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.”
 • * Isa 1:9; Plang 3:22; ** Isa 13:19; Ier 50:40;
 • Neamurile au căpătat mântuirea
 • 30 Deci ce vom zice? Neamurile*, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume neprihănirea care** se capătă prin credinţă;
 • * Rom 4:11; Rom 10:20; ** Rom 1:17;
 • 31 pe când Israel, care umbla* după o Lege care să dea neprihănirea, n-a** ajuns la Legea aceasta.
 • * Rom 10:2; Rom 11:7; ** Gal 5:4;
 • 32 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au* lovit de piatra de poticnire,
 • * Luca 2:34; 1 Cor 1:23;
 • 33 după cum este scris: „Iată* că pun în Sion o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere, şi** cine crede în El nu va fi dat de ruşine.”
 • * Ps 118:22; Isa 8:14; Isa 28:16; Mat 21:42; 1 Pet 2:6-8; ** Rom 10:11;
  Romani, capitolul 9