Rut  


Capitolul 3
 • Rut ascultă de sfatul soacrei ei
 • 1 Soacră-sa, Naomi, i-a zis: „Fiica mea, aş vrea* să-ţi dau un loc de odihnă**, ca să fii fericită.
 • * 1 Cor 7:36; 1 Tim 5:8; ** Rut 1:9;
 • 2 Şi acum, Boaz, cu ale cărui slujnice* ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie.
 • * Rut 2:8;
 • 3 Spală-te şi unge-te*, apoi îmbracă-te cu hainele tale şi coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat şi de băut.
 • * 2 Sam 14:2;
 • 4 Şi când se va duce să se culce, însemnează-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele şi culcă-te. Şi el însuşi îţi va spune ce să faci.”
 • 5 Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.”
 • 6 Rut s-a coborât la arie şi a făcut tot ce poruncise soacră-sa.
 • 7 Boaz a mâncat şi a băut şi inima-i era* veselă. S-a dus şi s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele şi s-a culcat.
 • * Jud 19:6; Jud 19:9; Jud 19:22; 2 Sam 13:28; Estera 1:10;
 • 8 La miezul nopţii, omul s-a speriat, s-a plecat şi iată că o femeie era culcată la picioarele lui.
 • 9 El a zis: „Cine eşti tu?” Ea a răspuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei* peste slujnica ta, căci ai drept** de răscumpărare.”
 • * Ezec 16:8; ** Rut 2:20; Rut 3:12;
 • 10 Şi el a zis: „Fii binecuvântată* de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult pentru tine decât cea dintâi** că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.
 • * Rut 2:20; ** Rut 1:8;
 • 11 Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie* cinstită.
 • * Prov 4:12;
 • 12 Este adevărat că am drept* de răscumpărare, dar este o altă** rudă mai aproape decât mine.
 • * Rut 3:9; ** Rut 4:1;
 • 13 Rămâi în noaptea aceasta aici. Şi mâine, dacă vrea să te răscumpere*, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu** este Domnul! Culcă-te aici până dimineaţă.”
 • * Deut 25:5; Rut 4:5; Mat 22:24; ** Jud 8:19; Ier 4:2;
 • 14 Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineaţa şi s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaşte unul pe altul. Boaz a zis: „Să nu ştie nimeni că a intrat o femeie* în arie!”
 • * Rom 12:17; Rom 14:16; 1 Cor 10:32; 2 Cor 8:21; 1 Tes 5:22;
 • 15 Şi a adăugat: „Adu mantaua de pe tine şi ţine-o.” Ea a ţinut-o şi el a măsurat şase măsuri de orz şi le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.
 • 16 Rut s-a întors la soacră-sa, şi Naomi a zis: „Tu eşti, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.
 • 17 Ea a zis: „Mi-a dat aceste şase măsuri de orz, zicând: ‘Să nu te întorci cu mâinile goale la soacră-ta.’”
 • 18 Şi Naomi a zis: „Fii liniştită*, fiica mea, până vei şti cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârşi lucrul chiar astăzi.”
 • * Ps 37:3; Ps 37:5;
  Rut, capitolul 3