Rut  


Capitolul 4
 • Căsătoria lui Boaz cu Rut
 • 1 Boaz s-a suit la poarta cetăţii şi s-a oprit acolo. Şi iată că cel* ce avea drept de răscumpărare, şi despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Şi el s-a apropiat şi s-a oprit.
 • * Rut 3:12;
 • 2 Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii* cetăţii şi a zis: „Şedeţi aici.” Şi ei au şezut jos.
 • * 1 Imp 21:8; Prov 31:23;
 • 3 Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: „Naomi, întorcându-se din ţara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec.
 • 4 Am crezut de datoria mea să te înştiinţez despre aceasta şi să-ţi spun: ‘Cumpăr-o* în faţa** locuitorilor şi în faţa bătrânilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să ştiu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, şi după tine eu am dreptul acesta.’” Şi el a răspuns: „O voi răscumpăra.”
 • * Ier 32:7; Ier 32:8; ** Gen 23:18; Lev 25:25;
 • 5 Boaz a zis: „În ziua în care vei cumpăra ţarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în acelaşi timp şi de la Rut, Moabita, nevasta* celui mort, ca să ridici numele mortului în moştenirea lui.”
 • * Gen 38:8; Deut 25:5; Deut 25:6; Rut 3:13; Mat 22:24;
 • 6 Şi* cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: „Nu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moştenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr.”
 • * Rut 3:12; Rut 3:13;
 • 7 Odinioară în Israel, pentru întărirea unei* răscumpărări sau a unui schimb, omul îşi scotea încălţămintea şi o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel.
 • * Deut 25:7; Deut 25:9;
 • 8 Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: „Cumpăr-o pe socoteala ta!” Şi şi-a scos încălţămintea.
 • 9 Atunci, Boaz a zis bătrânilor şi întregului popor: „Voi sunteţi martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion şi al lui Mahlon
 • 10 şi că mi-am cumpărat, de asemenea, de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moştenirea lui şi pentru ca numele mortului să nu fie şters* dintre fraţii lui şi din poarta locului lui. Voi sunteţi martori azi despre aceasta!”
 • * Deut 25:6;
 • 11 Tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să facă* pe femeia care intră în casa ta ca Rahela şi ca Lea, care amândouă au zidit** casa lui Israel! Arată-ţi puterea în Efrata şi fă-ţi un nume în Betleem!
 • * Ps 127:3; Ps 128:3; ** Deut 25:9; Gen 35:16; Gen 35:19;
 • 12 Sămânţa* pe care ţi-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ţi facă o casă asemenea casei lui Pereţ, care** s-a născut lui Iuda din Tamar!”
 • * Gen 38:29; 1 Cron 2:4; Mat 1:3; ** 1 Sam 2:20;
 • Naşterea lui Obed, strămoşul lui David
 • 13 Boaz a luat* pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul** a făcut-o să zămislească şi ea a născut un fiu.
 • * Rut 3:11; ** Gen 29:31; Gen 33:3;
 • 14 Femeile au* zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi lăudat în Israel!
 • * Luca 1:58; Rom 12:15;
 • 15 Copilul acesta îţi va înviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale, căci l-a născut noră-ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult* decât şapte fii.”
 • * 1 Sam 1:8;
 • 16 Naomi a luat copilul, l-a ţinut în braţe şi a văzut de el.
 • 17 Vecinele* i-au pus nume, zicând: „Un fiu s-a născut Naomei!” Şi l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.
 • * Luca 1:58; Luca 1:59;
 • Sămânţa lui Pereţ
 • 18 Iată sămânţa lui Pereţ.Pereţ* a fost tatăl lui Heţron;
 • * 1 Cron 2:4; Mat 1:3;
 • 19 Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
 • 20 Aminadab a fost tatăl lui Nahşon*; Nahşon a fost tatăl lui** Salmon;
 • * Num 1:7; ** Mat 1:4;
 • 21 Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;
 • 22 Obed a fost tatăl lui Isai şi Isai a fost tatăl lui David*.
 • * 1 Cron 2:15; Mat 1:6;
  Rut, capitolul 4