Tefania  


Capitolul 1
 • ŢEFANIA SAU SOFONIE
 • * Deut 30:1-10; Hab 3:18; Luca 19:41-44;
 • Ameninţări împotriva lui Iuda şi a Ierusalimului
 • 1 Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.
 • 2 „Voi nimici totul de pe faţa pământului”, zice Domnul.
 • 3 „Voi* nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire** şi pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului”, zice Domnul.
 • * Osea 4:3; ** Ezec 7:19; Ezec 14:3; Ezec 14:4; Ezec 14:7; Mat 13:41;
 • 4 „Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârşire din locul acesta rămăşiţele lui* Baal, numele slujitorilor săi** şi preoţii împreună cu ei,
 • * 2 Imp 23:4; 2 Imp 23:5; ** Osea 10:5;
 • 5 pe cei ce se închină* pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se închină** jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor, Malcam††,
 • * 2 Imp 23:12; Ier 19:13; ** 1 Imp 18:21; 2 Imp 17:33; 2 Imp 17:41; Isa 48:1; Osea 4:15; †† Ios 23:7; 1 Imp 11:33;
 • 6 pe cei ce* s-au abătut de la Domnul şi pe cei ce nu caută** pe Domnul, nici nu întreabă de El.”
 • * Isa 1:4; Ier 2:13; Ier 2:17; Ier 15:6; ** Osea 7:7;
 • 7 Tăcere* înaintea Domnului Dumnezeu! Căci** ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii.
 • * Hab 2:20; Zah 2:13; ** Isa 13:6; Isa 34:6; Ier 46:10; Ezec 39:17; Apoc 19:17;
 • 8 „În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii* şi pe fiii împăratului şi pe toţi cei ce poartă haine străine.
 • * Ier 39:6;
 • 9 În ziua aceea, voi pedepsi şi pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie şi de înşelăciune casa stăpânului lor.
 • 10 În ziua aceea”, zice Domnul, „se vor auzi strigăte de jale la Poarta Peştilor*, urlete în cealaltă mahala a cetăţii şi un mare prăpăd pe dealuri.
 • * 2 Cron 33:14;
 • 11 Văitaţi-vă, locuitori din* Macteş! Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăvârşire.
 • * Iac 5:1;
 • 12 În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare şi voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile* lor şi zic** în inima lor: ‘Domnul nu va face nici bine, nici rău!’
 • * Ier 48:11; Amos 6:1; ** Ps 94:7;
 • 13 Averile lor vor fi de jaf şi casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, şi nu* le vor locui, vor sădi vii, şi nu vor bea vin** din ele.”
 • * Deut 28:30; Deut 28:39; Amos 5:11; ** Mica 6:15;
 • 14 Ziua cea mare a Domnului este aproape*, este aproape şi vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar.
 • * Ioel 2:1; Ioel 2:11;
 • 15 Ziua* aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi de nimicire, o zi de întuneric şi de negură, o zi de nori şi de întunecime,
 • * Isa 22:5; Ier 30:7; Ioel 2:2; Ioel 2:11; Amos 5:18; Tef 1:18;
 • 16 o zi în care vor răsuna trâmbiţa* şi strigătele de război împotriva cetăţilor întărite şi a turnurilor înalte.
 • * Ier 4:19;
 • 17 „Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare şi vor bâjbâi ca nişte orbi*, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele** ca praful şi carnea, ca gunoiul!”
 • * Deut 28:29; Isa 59:10; ** Ps 79:3; Ps 83:10; Ier 9:22; Ier 16:4;
 • 18 Nici argintul*, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită** de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.
 • * Prov 11:4; Ezec 7:19; ** Tef 3:8; Tef 1:2; Tef 1:3;
Tefania, capitolul 1