Tefania  


Capitolul 2
 • Ameninţări împotriva popoarelor străine
 • 1 Veniţi-vă* în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine,
 • * Ioel 2:16;
 • 2 până nu se împlineşte hotărârea – ca pleava* trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă** a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului!
 • * Iov 21:18; Ps 1:4; Isa 17:13; Osea 13:3; ** 2 Imp 23:26;
 • 3 Căutaţi* pe Domnul, toţi cei smeriţi** din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.
 • * Ps 105:4; Amos 5:6; ** Ps 76:9; Ioel 2:14; Amos 5:15; Iona 3:9;
 • 4 Căci Gaza* va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua-n amiaza** mare şi Ecronul va fi smuls din rădăcini.
 • * Ier 47:4; Ier 47:5; Ezec 25:15; Amos 1:6-8; Zah 9:5; Zah 9:6; ** Ier 6:4; Ier 15:8;
 • 5 Vai de locuitorii de pe malurile mării*, vai de neamul cheretiţilor! Aşa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane**, ţara filistenilor: „Te voi nimici şi nu vei mai avea locuitori!
 • * Ezec 25:16; ** Ios 13:3;
 • 6 Malurile mării vor ajunge islazuri de păşunat, locuinţe pentru păstori şi târle* de oi.
 • * Isa 17:2; Tef 2:14;
 • 7 Malurile acestea vor fi pentru rămăşiţele* casei lui Iuda; acolo vor paşte; se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita** şi va aduce înapoi pe prinşii lor de război.’
 • * Isa 11:11; Mica 4:7; Mica 5:7; Mica 5:8; Hag 1:12; Hag 2:2; Tef 2:9; ** Exod 4:31; Luca 1:68; Ps 126:1; Ier 29:14; Tef 3:20;
 • 8 Am auzit* ocările Moabului şi batjocurile** copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu şi se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor.
 • * Ier 48:27; Ezec 25:8; ** Ezec 25:3; Ezec 25:6; Ier 49:1;
 • 9 De aceea, pe viaţa Mea”, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, „că Moabul* va fi ca Sodoma şi copiii lui Amon**, ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veşnic; rămăşiţa†† poporului Meu îi va jefui, rămăşiţa neamului Meu îi va stăpâni.”
 • * Isa 15:1; Ier 48:1; Ezec 25:9; Amos 2:1; ** Amos 1:13; Gen 19:25; Deut 29:23; Isa 13:19; Isa 34:13; Ier 49:18; Ier 50:40; †† Tef 2:7;
 • 10 Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria* lor, pentru că au batjocorit şi au fost semeţi cu poporul Domnului oştirilor.
 • * Isa 16:6; Ier 48:29;
 • 11 Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toţi dumnezeii pământului, şi fiecare se va închina* înaintea Lui în ţara lui, în toate ostroavele** neamurilor.
 • * Mal 1:11; Ioan 4:21; ** Gen 10:5;
 • 12 „Chiar şi voi, etiopienilor*, veţi fi străpunşi cu sabia** Mea.”
 • * Isa 18:1; Isa 20:4; Ier 46:9; Ezec 30:9; ** Ps 17:13;
 • 13 El Îşi va întinde mâna şi spre miazănoapte, va nimici Asiria* şi va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă, ca pustia.
 • * Isa 10:12; Ezec 31:3; Naum 1:1; Naum 2:10; Naum 3:15; Naum 3:18;
 • 14 În mijlocul cetăţii se vor culca* turme de vite** de tot felul; pelicanul şi ariciul vor rămâne noaptea pe coperişurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi ţipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptuşeala†† de cedru va fi scoasă.
 • * Tef 2:6; ** Isa 13:21; Isa 13:22; Isa 34:11; Isa 34:14; †† Ier 22:14;
 • 15 Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea* plină de încredere şi** zicea în inima ei: „Eu şi niciuna afară de mine!” Vai! Cum s-a prefăcut în pustiu şi în culcuş de fiare! Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră şi aratㆆ cu mâna!
 • * Isa 47:8; ** Apoc 18:7; Iov 27:23; Plang 2:15; Ezec 27:36; †† Naum 3:19;
  Tefania, capitolul 2