Tit  


Capitolul 1
  • 1. Sau: bătrâni.
  • 2. Sau: priveghetorul.
Tit, capitolul 1  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta