Zaharia  


Capitolul 1
 • ZAHARIA
 • * 1 Sam 12:22; Hag 2:5-9; Rom 11:11; Rom 11:26-29;
 • Îndemn la pocăinţă
 • 1 În luna a opta, în* anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia**, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
 • * Ezra 4:24; Hag 1:1; ** Ezra 5:1; Mat 23:35;
 • 2 „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voştri.
 • 3 Spune-le dar: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Întoarceţi-vă* la Mine», zice Domnul oştirilor, «şi Mă voi întoarce şi Eu la voi», zice Domnul oştirilor.
 • * Ier 25:5; Ier 35:15; Mica 7:19; Mal 3:7; Luca 15:20; Iac 4:8;
 • 4 «Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau* prorocii de mai înainte, zicând: ‹Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă** de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!”› Dar n-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine», zice Domnul.
 • * 2 Cron 36:15; 2 Cron 36:16; ** Isa 31:6; Ier 3:12; Ier 18:11; Ezec 18:30; Osea 14:1;
 • 5 «Unde sunt acum părinţii voştri? Şi puteau prorocii să trăiască veşnic?
 • 6 Totuşi cuvintele* Mele şi poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei, prorocii, ca să le vestească, n-au atins ele pe părinţii voştri? Şi atunci ei s-au întors şi au zis: ‹Domnul oştirilor ne-a făcut cum** hotărâse să ne facă, după căile şi faptele noastre!›»’”
 • * Isa 55:1; ** Plang 1:18; Plang 2:17;
 • Vedenii
 • 7 În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
 • 8 M-am uitat noaptea şi iată că un om* era călare pe un cal roşu şi stătea între mirţi într-un umbrar; în urma lui erau nişte cai roşii**, murgi şi albi.
 • * Ios 5:13; Apoc 6:4; ** Zah 6:2-7;
 • 9 Am întrebat: „Ce înseamnă caii aceştia, domnul meu?” Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Îţi voi arăta ce înseamnă caii aceştia!”
 • 10 Omul care stătea între mirţi a luat cuvântul şi a zis: „Aceştia* sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul!”
 • * Evr 1:14;
 • 11 Şi* ei au vorbit Îngerului Domnului, care stătea între mirţi, şi au zis: „Am cutreierat pământul şi iată că tot pământul este în pace şi liniştit!”
 • * Ps 103:20; Ps 103:21;
 • 12 Atunci, Îngerul Domnului a luat cuvântul şi a zis: „Doamne* al oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în aceşti şaptezeci de ani**?”
 • * Ps 102:13; Apoc 6:10; ** Ier 25:11; Ier 25:12; Dan 9:2; Zah 7:5;
 • 13 Domnul a răspuns cu vorbe bune*, cu vorbe de mângâiere, îngerului care vorbea cu mine.
 • * Ier 29:10;
 • 14 Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Sunt plin de o mare gelozie* pentru Ierusalim şi pentru Sion
 • * Ioel 2:18; Zah 8:2;
 • 15 şi sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate, căci Mă mâniasem numai puţin*, dar ele au ajutat spre nenorocire.»
 • * Isa 47:6;
 • 16 De aceea aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc* cu îndurare către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăşi în el şi funia** de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.»’
 • * Isa 12:1; Isa 54:8; Zah 2:10; Zah 8:3; ** Zah 2:1; Zah 2:2;
 • 17 Strigă din nou şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Cetăţile Mele vor avea iarăşi belşug de bunătăţi, Domnul va mângâia iarăşi Sionul*, va alege iarăşi** Ierusalimul.»’”
 • * Isa 51:3; ** Isa 14:1; Zah 2:12; Zah 3:2;
 • 18 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că erau patru coarne.
 • 19 Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: „Ce înseamnă coarnele acestea?” Şi el mi-a zis: „Acestea* sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel şi Ierusalimul.”
 • * Ezra 4:1; Ezra 4:4; Ezra 4:7; Ezra 5:3;
 • 20 Domnul mi-a arătat patru fierari.
 • 21 Eu am întrebat: „Ce vor să facă aceştia?” Şi el a zis: „Aceştia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul; fierarii aceştia au venit să sperie şi să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul* împotriva ţării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii.”
 • * Ps 75:4; Ps 75:5;
Zaharia, capitolul 1