Zaharia  


Capitolul 11
 • 1 Deschide-ţi porţile*, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii!
 • * Zah 10:10;
 • 2 Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut şi cei falnici sunt nimiciţi! Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost* dată jos!
 • * Isa 32:19;
 • 3 Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desişul Iordanului este nimicit.
 • 4 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul meu: „Paşte oile* de tăiat!
 • * Zah 11:7;
 • 5 Căci cei ce le cumpără le taie şi nu* se simt vinovaţi. Şi cel ce le vinde zice**: ‘Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogăţesc!’ Şi păstorii lor nu le cruţă.
 • * Ier 2:3; Ier 50:7; ** Deut 29:19; Osea 12:8;
 • 6 Căci nu mai am milă de locuitorii ţării”, zice Domnul, „ci, iată, dau pe oameni pe unii în mâinile altora şi în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara şi n-o vor izbăvi din mâinile lor.”
 • 7 Atunci M-am apucat să pasc* oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase** din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Şi am păscut oile.
 • * Zah 11:4; ** Tef 3:13;
 • 8 Am nimicit cu desăvârşire pe cei trei păstori într-o* lună: sufletul Meu nu-i mai răbda şi se scârbise şi sufletul lor de Mine.
 • * Osea 5:7;
 • 9 Şi am zis: „Nu vă mai pot paşte! Cea care are să moară să moară*, cea care are să piară să piară şi cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!”
 • * Ier 15:2; Ier 43:11;
 • 10 Mi-am luat toiagul Îndurare şi l-am rupt, ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele.
 • 11 Şi când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele* acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului.
 • * Tef 3:12; Zah 11:7;
 • 12 Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!” Şi Mi-au cântărit, ca plată*, treizeci de arginţi.
 • * Mat 26:15; Exod 21:32;
 • 13 Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă* olarului preţul acesta scump cu care M-au preţuit!” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar.
 • * Mat 27:9; Mat 27:10;
 • 14 Apoi Mi-am rupt al doilea toiag, Legământ, ca să rup frăţia dintre Iuda şi Israel.
 • 15 Domnul mi-a zis: „Ia* şi uneltele unui păstor nebun!
 • * Ezec 34:2-4;
 • 16 Căci iată că voi ridica în ţară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase şi nu le va mai lăsa decât copitele!
 • 17 Vai* de păstorul de nimic care îşi părăseşte oile! Să cadă sabia pe braţul lui şi pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot şi să i se stingă ochiul drept!”
 • * Ier 23:1; Ezec 34:2; Ioan 10:12; Ioan 10:13;
  Zaharia, capitolul 11