Zaharia  


Capitolul 13
 • 1 În ziua aceea*, se va deschide** casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie.
 • * Zah 12:3; ** Evr 9:14; 1 Pet 1:19; Apoc 1:5;
 • 2 În ziua aceea”, zice Domnul oştirilor, „voi stârpi* din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii** mincinoşi şi duhul necurat.
 • * Exod 23:13; Ios 23:7; Ps 16:4; Ezec 30:13; Osea 2:17; Mica 5:12; Mica 5:13; ** 2 Pet 2:1;
 • 3 Şi, dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: ‘Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului’; şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge* când va proroci.
 • * Deut 13:6; Deut 13:8; Deut 18:20;
 • 4 În ziua aceea, prorocii se vor ruşina*, fiecare, de vedeniile lor când vor proroci şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr** ca să mintă pe oameni.
 • * Mica 3:6; Mica 3:7; ** 2 Imp 1:8; Isa 20:2; Mat 3:4;
 • 5 Ci fiecare* din ei va zice: ‘Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!’
 • * Amos 7:14;
 • 6 Şi dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’, el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit.’
 • 7 Scoală-te, sabie, asupra păstorului* Meu şi asupra omului care îmi este** tovarăş!”, zice Domnul oştirilor. „Loveşte pe păstor şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei†† mici.
 • * Isa 40:11; Ezec 34:23; ** Ioan 10:30; Ioan 14:10; Ioan 14:11; Fil 2:6; Mat 26:31; Marc 14:27; †† Mat 18:10; Mat 18:14; Luca 12:32;
 • 8 În toată ţara”, zice Domnul, „două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă* treime va rămâne.
 • * Rom 11:5;
 • 9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc* şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri** cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu şi îi voi asculta; Eu voi†† zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Şi ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’”
 • * Isa 48:10; ** 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7; Ps 50:15; Ps 91:15; Zah 10:6; †† Ps 144:15; Ier 30:22; Ezec 11:20; Osea 2:23; Zah 8:8;
  Zaharia, capitolul 13