Zaharia  


Capitolul 14
 • 1 Iată, vine ziua* Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău.
 • * Isa 13:9; Ioel 2:31; Fapte 2:20;
 • 2 Atunci voi strânge* toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele** vor fi jefuite şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
 • * Ioel 3:2; ** Isa 13:16;
 • 3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.
 • 4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele* Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte** mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
 • * Ezec 11:23; ** Ioel 3:12; Ioel 3:14;
 • 5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel, şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul* de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni** Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El!
 • * Amos 1:1; ** Mat 16:27; Mat 24:30; Mat 24:31; Mat 25:31; Iuda 1:14; Ioel 3:11;
 • 6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.
 • 7 Va fi o zi deosebită*, cunoscută** de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina.
 • * Apoc 22:5; ** Mat 24:36; Isa 30:26; Isa 60:19; Isa 60:20; Apoc 21:23;
 • 8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii* din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus; aşa va fi şi vara, şi iarna.
 • * Ezec 47:1; Ioel 3:18; Apoc 22:1;
 • 9 Şi Domnul va fi împărat* peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn** şi Numele Lui va fi singurul Nume.
 • * Dan 2:44; Apoc 11:15; ** Efes 4:5; Efes 4:6;
 • 10 Toată ţara va ajunge ca şesul* Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălţat şi va rămâne liniştit la** locul lui, de la Poarta lui Beniamin până la locul porţii dintâi, până la Poarta Unghiurilor, şi de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului.
 • * Isa 40:4; ** Zah 12:6; Neem 3:1; Neem 12:39; Ier 31:38;
 • 11 Ei vor locui în el şi nu va mai fi niciun blestem* în el; Ierusalimul va fi liniştit**.
 • * Ier 31:40; ** Ier 23:6;
 • 12 Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.
 • 13 În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmăşeală* în ei; unul va apuca mâna** altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora.
 • * 1 Sam 14:15; 1 Sam 14:20; ** Jud 7:22; 2 Cron 20:23; Ezec 38:21;
 • 14 Iuda va lupta şi el în Ierusalim şi vor strânge* bogăţiile tuturor neamurilor de primprejur: aurul, argintul şi haine foarte multe.
 • * Ezec 39:10; Ezec 39:17;
 • 15 Aceeaşi* urgie va lovi şi caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea.
 • * Zah 14:12;
 • 16 Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.
 • * Isa 60:6; Isa 60:7; Isa 60:9; Isa 66:23; ** Lev 23:34; Lev 23:43; Neem 8:14; Osea 12:9; Ioan 7:2;
 • 17 Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
 • * Isa 60:12;
 • 18 Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.
 • * Deut 11:10;
 • 19 Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.
 • 20 În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţi* Domnului!” Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.
 • * Isa 23:18;
 • 21 Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată Domnului oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea şi nu vor mai fi* canaaniţi1 în Casa** Domnului oştirilor în ziua aceea.
 • * Isa 35:8; Ioel 3:17; Apoc 21:27; Apoc 22:15; ** Efes 2:19-22;
 • 1. Sau: negustori.
  Zaharia, capitolul 14