Zaharia  


Capitolul 3
 • 1 El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua* stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana** stând la dreapta lui, ca să-l pârască.
 • * Hag 1:1; ** Ps 109:6; Apoc 12:10;
 • 2 Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre*, El, care a ales** Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
 • * Iuda 1:9; ** Zah 1:17; Rom 8:33; Amos 4:11; Rom 11:5; Iuda 1:23;
 • 3 Dar Iosua era* îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
 • * Isa 64:6;
 • 4 Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac* cu haine de sărbătoare!”
 • * Isa 61:10; Luca 15:22; Apoc 19:8;
 • 5 Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră* curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.
 • * Exod 29:6; Zah 6:11;
 • 6 Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire:
 • 7 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi* poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea** şi vei priveghea asupra curţilor Mele şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
 • * Lev 8:35; 1 Imp 2:3; Ezec 44:16; ** Deut 17:9; Mal 2:7; Zah 4:14; Zah 6:5;
 • 8 Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne*. Iată, voi aduce pe Robul Meu**, Odrasla.
 • * Ps 71:7; Isa 8:18; Isa 20:3; ** Isa 42:1; Isa 49:3; Isa 49:5; Isa 52:13; Isa 53:11; Ezec 34:23; Ezec 34:24; Isa 4:2; Isa 11:1; Ier 23:5; Ier 33:15; Zah 6:12; Luca 1:78;
 • 9 Căci iată că numai spre piatra aceasta* pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi şapte ochi**; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea’, zice Domnul oştirilor, ‘şi într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.
 • * Ps 118:22; Isa 28:16; ** Zah 4:10; Apoc 5:6; Ier 31:34; Ier 50:20; Mica 7:18; Mica 7:19; Zah 13:1;
 • 10 În ziua aceea*’, zice Domnul oştirilor, ‘vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă** şi sub smochin.’”
 • * Zah 2:11; ** 1 Imp 4:25; Isa 36:16; Mica 4:4; Mica 4:6;
  Zaharia, capitolul 3