Zaharia  


Capitolul 4
 • 1 Îngerul* care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un** om pe care-l trezeşti din somnul lui.
 • * Zah 2:3; ** Dan 8:18;
 • 2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat şi iată că este un sfeşnic* cu totul de aur şi, deasupra lui, un vas cu untdelemn şi, pe el, şapte** candele, cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.
 • * Exod 25:31; Apoc 1:12; ** Exod 25:37; Apoc 4:5;
 • 3 Şi lângă el sunt doi măslini*, unul la dreapta vasului şi altul la stânga lui.”
 • * Zah 4:11; Zah 4:12; Apoc 11:4;
 • 4 Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”
 • 5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”
 • 6 Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere*, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor.
 • * Osea 1:7;
 • 7 ‘Cine eşti tu, munte mare*, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată** în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’”
 • * Ier 51:25; Mat 21:21; ** Ps 118:22; Ezra 3:11; Ezra 3:13;
 • 8 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 9 „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat* Casa aceasta şi tot mâinile lui o vor isprăvi**; şi veţi şti dacă Domnul†† oştirilor m-a trimis la voi.
 • * Ezra 3:10; ** Ezra 6:15; Zah 2:9; Zah 2:11; Zah 6:15; †† Isa 48:16; Zah 2:8;
 • 10 Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe*? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii** Domnului, care cutreieră tot pământul.”
 • * Hag 2:3; ** 2 Cron 16:9; Prov 15:3; Zah 3:9;
 • 11 Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini, la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”
 • 12 Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri* de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”
 • * Zah 4:3;
 • 13 El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis:
 • 14 „Aceştia sunt cei doi unşi* care stau** înaintea Domnului întregului pământ.”
 • * Apoc 11:4; ** Zah 3:7; Luca 1:1; Luca 1:9; Ios 3:11; Ios 3:13; Zah 6:5;
  Zaharia, capitolul 4