Zaharia  


Capitolul 5
 • 1 Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat; şi iată că era un sul* de carte care zbura.
 • * Ezec 2:9;
 • 2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de zece coţi.”
 • 3 Şi el mi-a zis: „Acesta este blestemul* care este peste toată ţara, căci, după cum este scris pe el, orice hoţ şi oricine jură strâmb vor fi nimiciţi cu desăvârşire de aici.”
 • * Mal 4:6;
 • 4 „Îl trimit”, zice Domnul oştirilor, „ca să intre în casa hoţului şi a celui ce jură strâmb* în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea şi s-o mistuie** împreună cu lemnele şi pietrele ei.”
 • * Lev 19:12; Zah 8:17; Mal 3:5; ** Lev 14:45;
 • 5 Îngerul care vorbea cu mine a înaintat şi mi-a zis: „Ridică ochii şi priveşte ce iese de acolo!”
 • 6 Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Şi el a zis: „Iese efa.” Şi a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.”
 • 7 Şi iată că se ridica un talant de plumb şi, în mijlocul efei, şedea o femeie.
 • 8 El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Şi i-a dat brânci în efă şi a aruncat bucata de plumb peste gura efei.
 • 9 Am ridicat ochii şi m-am uitat; şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.
 • 10 Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?”
 • 11 El mi-a răspuns: „Se duc să-i* zidească o casă în ţara** Şinear, ca să fie aşezată acolo şi să rămână pe locul ei.”
 • * Ier 29:5; Ier 29:28; ** Gen 10:10;
  Zaharia, capitolul 5