Zaharia  


Capitolul 6
 • 1 Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat; şi iată că patru care ieşeau dintre doi munţi, şi munţii erau de aramă.
 • 2 La carul dintâi erau nişte cai roşii*, la al doilea car, cai** negri,
 • * Zah 1:8; Apoc 6:4; ** Apoc 6:2;
 • 3 la al treilea car, cai albi* şi la al patrulea car, cai bălţaţi şi roşii.
 • * Apoc 6:5;
 • 4 Am luat cuvântul şi am zis* îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceştia, domnul meu?”
 • * Zah 5:10;
 • 5 Îngerul mi-a răspuns: „Aceştia* sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies din locul în care stăteau** înaintea Domnului întregului pământ.”
 • * Ps 104:4; Evr 1:7; Evr 1:14; ** 1 Imp 22:19; Dan 7:10; Zah 4:14; Luca 1:19;
 • 6 Caii cei negri, înhămaţi la unul din care, s-au îndreptat spre ţara de la miazănoapte* şi cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s-au îndreptat spre ţara de miazăzi.
 • * Ier 1:14;
 • 7 Cei roşii au ieşit şi ei şi au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pământul!” Şi au cutreierat* pământul.
 • * Gen 13:17; Zah 1:10;
 • 8 El m-a chemat şi mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia* Mea în ţara de la miazănoapte.”
 • * Jud 8:3; Ecl 10:4;
 • 9 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 10 „Să primeşti daruri de la prinşii de război din Babilon: Heldai, Tobia şi Iedaia, şi anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon.
 • 11 Să iei de la ei argint şi aur, să faci din ele o cunună* şi s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot,
 • * Exod 28:36; Exod 29:6; Lev 8:9; Zah 3:5;
 • 12 şi să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iată că un om* al cărui nume este Odrasla** va odrăsli din locul lui şi va zidi Templul Domnului.
 • * Luca 1:78; Ioan 1:45; ** Zah 3:8;
 • 13 Da, El va zidi* Templul Domnului, va purta podoabă** împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.»’
 • * Zah 4:9; Mat 16:18; Efes 2:20-22; Evr 3:3; ** Isa 22:24; Ps 110:4; Evr 3:1;
 • 14 Cununa va fi pentru Helem, Tobia şi Iedaia şi pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte* în Templul Domnului.
 • * Exod 12:14; Marc 14:9;
 • 15 Cei ce sunt departe* vor veni şi vor lucra la Templul Domnului; şi veţi şti** astfel că Domnul oştirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”
 • * Isa 57:19; Isa 60:10; Efes 2:13; Efes 2:19; ** Zah 2:9; Zah 4:9;
  Zaharia, capitolul 6