Zaharia  


Capitolul 7
 • Posturi şi binecuvântări
 • 1 În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu.
 • 2 Cei din Betel trimiseseră pe Şareţer şi pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului
 • 3 şi să întrebe* pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe proroci: „Trebuie să plâng şi în luna a** cincea şi să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?”
 • * Deut 17:9-11; Deut 33:10; Mal 2:7; ** Ier 52:12; Zah 8:19;
 • 4 Atunci, cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel:
 • 5 „Spune la tot poporul ţării şi preoţilor: ‘Când aţi postit* şi aţi plâns în luna a cincea şi a şaptea** în aceşti şaptezeci de ani, oare pentru Mine†† aţi postit voi?
 • * Isa 58:5; ** Ier 41:1; Zah 8:19; Zah 1:12; †† Rom 14:6;
 • 6 Şi când mâncaţi şi beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi şi beţi?
 • 7 Nu cunoaşteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit şi liniştit împreună cu cetăţile lui de primprejur şi când şi partea de miazăzi* şi câmpia erau locuite?’”
 • * Ier 17:26;
 • 8 Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel:
 • 9 „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: ‘Faceţi* cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul!
 • * Isa 58:6; Isa 58:7; Ier 7:23; Mica 6:8; Zah 8:16; Mat 23:23;
 • 10 Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan*, nici pe străin şi pe sărac şi niciunul să nu gândească rău în inima** lui împotriva fratelui său!’
 • * Exod 22:21; Exod 22:22; Deut 24:17; Isa 1:17; Ier 5:28; ** Ps 36:4; Mica 2:1; Zah 8:17;
 • 11 Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele* şi şi-au astupat urechile** ca să n-audă.
 • * Neem 9:29; Ier 7:24; Osea 4:16; ** Fapte 7:57;
 • 12 Şi-au făcut inima* ca diamantul de tare, ca să n-asculte** Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.
 • * Ezec 11:19; Ezec 36:26; ** Neem 9:29; Neem 9:30; 2 Cron 36:16; Dan 9:11;
 • 13 Când chema El, ei n-au vrut s-asculte. De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult* când au chemat ei”, zice Domnul oştirilor.
 • * Prov 1:24-28; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Mica 3:4;
 • 14 „Ci i-am împrăştiat* printre toate neamurile pe care** nu le cunoşteau; ţara a fost pustiită în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea şi, dintr-o ţară plăcutㆆ cum era, au făcut o pustie!”
 • * Deut 4:27; Deut 28:64; Ezec 36:19; Zah 2:6; ** Deut 28:33; Lev 26:22; †† Dan 8:9;
  Zaharia, capitolul 7