Zaharia  


Capitolul 8
 • 1 Cuvântul Domnului oştirilor a vorbit astfel:
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Am o mare râvnă* pentru Sion şi sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’
 • * Naum 1:2; Zah 1:14;
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Mă întorc iarăşi în Sion* şi vreau să locuiesc** în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema «Cetatea cea credincioasă» şi muntele†† Domnului oştirilor se va chema «Muntele*† cel sfânt».’
 • * Zah 1:16; ** Zah 2:10; Isa 1:21; Isa 1:26; †† Isa 2:2; Isa 2:3; *† Ier 31:23;
 • 4 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iarăşi vor şedea pe uliţele Ierusalimului bătrâni şi femei în vârstă*, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile.
 • * 1 Sam 2:31; Isa 65:20; Isa 65:22; Plang 2:20; Plang 5:11-14;
 • 5 Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe uliţe.’
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămăşiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat* oare şi în ochii Mei?’, zice Domnul oştirilor.
 • * Gen 18:14; Luca 1:37; Luca 18:27; Rom 4:21;
 • 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc* pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui.
 • * Isa 11:11; Isa 11:12; Isa 43:5; Isa 43:6; Ezec 27:21; Amos 9:14; Amos 9:15;
 • 8 Îi voi aduce înapoi şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu* şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate**.’
 • * Ier 30:22; Ier 31:1; Ier 31:33; Zah 13:9; ** Ier 4:2;
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Întăriţi-vă mâinile*, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor** care au vorbit în ziua când s-a pus temelia Casei Domnului oştirilor, când s-a început să se zidească Templul!
 • * Hag 2:4; Zah 8:18; ** Ezra 5:1; Ezra 5:2; Hag 2:18;
 • 10 Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată* nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau şi ieşeau** n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmaşului, şi Eu dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora.
 • * Hag 1:6; Hag 1:9; Hag 1:10; Hag 2:16; ** 2 Cron 15:5;
 • 11 Acum nu voi mai face rămăşiţei poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oştirilor.
 • 12 ‘Ci semănăturile* vor merge bine, viţa îşi va da rodul, pământul** îşi va da roadele şi cerurile îşi vor trimite roua, şi toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămăşiţei poporului acestuia.
 • * Osea 2:21; Osea 2:22; Ioel 2:22; Hag 2:19; ** Ps 67:6; Hag 1:10;
 • 13 După cum aţi fost un blestem* între neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui şi veţi fi o binecuvântare**. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!’
 • * Ier 42:18; ** Gen 12:2; Rut 4:11; Rut 4:12; Isa 19:24; Isa 19:25; Tef 3:20; Hag 2:19; Zah 8:9;
 • 14 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘După cum* am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinţii voştri’, zice Domnul oştirilor, ‘şi nu M-am** căit de lucrul acesta,
 • * Ier 31:28; ** 2 Cron 36:15; Zah 1:6;
 • 15 tot aşa, acum, Mă întorc în aceste zile şi hotărăsc să fac bine Ierusalimului şi casei lui Iuda. Nu vă temeţi!
 • 16 Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul*; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii;
 • * Zah 7:9; Zah 8:19; Efes 4:25;
 • 17 niciunul să nu gândească* în inima lui rău împotriva aproapelui său şi nici să nu iubiţi** jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.”
 • * Prov 3:29; Zah 7:10; ** Zah 5:3; Zah 5:4;
 • 18 Cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel:
 • 19 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Postul* din luna a patra, postul** din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna†† a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie*† şi de bucurie, în sărbători de voioşie. Dar iubiţi adevărul†* şi pacea!’
 • * Ier 52:6; Ier 52:7; ** Ier 52:12; Ier 52:13; Zah 7:3; Zah 7:5; 2 Imp 25:25; Ier 41:1; Ier 41:2; †† Ier 52:4; *† Estera 8:17; Isa 35:10; †* Zah 8:16;
 • 20 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Vor mai veni iarăşi popoare şi locuitori dintr-un mare număr de cetăţi.
 • 21 Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă şi vor zice: «Haidem să ne rugăm* Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi noi!»
 • * Isa 2:3; Mica 4:1; Mica 4:2;
 • 22 Şi multe* popoare şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim şi să se roage Domnului.’
 • * Isa 60:3; Isa 66:23;
 • 23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni* din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu** este cu voi!»’”
 • * Isa 3:6; Isa 4:1; ** 1 Cor 14:25;
  Zaharia, capitolul 8