Zaharia  


Capitolul 8
 • 1 Cuvântul Domnului oştirilor a vorbit astfel:
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Am o mare râvnă* pentru Sion şi sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’
 • * Naum 1:2; Zah 1:14;
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Mă întorc iarăşi în Sion* şi vreau să locuiesc** în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema «Cetatea cea credincioasă» şi muntele†† Domnului oştirilor se va chema «Muntele*† cel sfânt».’
 • * Zah 1:16; ** Zah 2:10; Isa 1:21; Isa 1:26; †† Isa 2:2; Isa 2:3; *† Ier 31:23;
 • 4 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iarăşi vor şedea pe uliţele Ierusalimului bătrâni şi femei în vârstă*, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile.
 • * 1 Sam 2:31; Isa 65:20; Isa 65:22; Plang 2:20; Plang 5:11-14;
 • 5 Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe uliţe.’
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămăşiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat* oare şi în ochii Mei?’, zice Domnul oştirilor.
 • * Gen 18:14; Luca 1:37; Luca 18:27; Rom 4:21;
 • 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc* pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui.
 • * Isa 11:11; Isa 11:12; Isa 43:5; Isa 43:6; Ezec 27:21; Amos 9:14; Amos 9:15;
 • 8 Îi voi aduce înapoi şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu* şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate**.’
 • * Ier 30:22; Ier 31:1; Ier 31:33; Zah 13:9; ** Ier 4:2;
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Întăriţi-vă mâinile*, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor** care au vorbit în ziua când s-a pus temelia Casei Domnului oştirilor, când s-a început să se zidească Templul!
 • * Hag 2:4; Zah 8:18; ** Ezra 5:1; Ezra 5:2; Hag 2:18;
 • 10 Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată* nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau şi ieşeau** n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmaşului, şi Eu dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora.
 • * Hag 1:6; Hag 1:9; Hag 1:10; Hag 2:16; ** 2 Cron 15:5;
 • 11 Acum nu voi mai face rămăşiţei poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oştirilor.
 • 12 ‘Ci semănăturile* vor merge bine, viţa îşi va da rodul, pământul** îşi va da roadele şi cerurile îşi vor trimite roua, şi toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămăşiţei poporului acestuia.
 • * Osea 2:21; Osea 2:22; Ioel 2:22; Hag 2:19; ** Ps 67:6; Hag 1:10;
 • 13 După cum aţi fost un blestem* între neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui şi veţi fi o binecuvântare**. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!’
 • * Ier 42:18; ** Gen 12:2; Rut 4:11; Rut 4:12; Isa 19:24; Isa 19:25; Tef 3:20; Hag 2:19; Zah 8:9;
 • 14 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘După cum* am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinţii voştri’, zice Domnul oştirilor, ‘şi nu M-am** căit de lucrul acesta,
 • * Ier 31:28; ** 2 Cron 36:15; Zah 1:6;
 • 15 tot aşa, acum, Mă întorc în aceste zile şi hotărăsc să fac bine Ierusalimului şi casei lui Iuda. Nu vă temeţi!
 • 16 Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul*; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii;
 • * Zah 7:9; Zah 8:19; Efes 4:25;
 • 17 niciunul să nu gândească* în inima lui rău împotriva aproapelui său şi nici să nu iubiţi** jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.”
 • * Prov 3:29; Zah 7:10; ** Zah 5:3; Zah 5:4;
 • 18 Cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel:
 • 19 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Postul* din luna a patra, postul** din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna†† a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie*† şi de bucurie, în sărbători de voioşie. Dar iubiţi adevărul†* şi pacea!’
 • * Ier 52:6; Ier 52:7; ** Ier 52:12; Ier 52:13; Zah 7:3; Zah 7:5; 2 Imp 25:25; Ier 41:1; Ier 41:2; †† Ier 52:4; *† Estera 8:17; Isa 35:10; †* Zah 8:16;
 • 20 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Vor mai veni iarăşi popoare şi locuitori dintr-un mare număr de cetăţi.
 • 21 Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă şi vor zice: «Haidem să ne rugăm* Domnului şi să căutăm pe Domnul oştirilor! Vrem să mergem şi noi!»
 • * Isa 2:3; Mica 4:1; Mica 4:2;
 • 22 Şi multe* popoare şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim şi să se roage Domnului.’
 • * Isa 60:3; Isa 66:23;
 • 23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni* din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu** este cu voi!»’”
 • * Isa 3:6; Isa 4:1; ** 1 Cor 14:25;
  Zaharia, capitolul 8  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta